۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته ادیان و عرفان مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
کد درسعنوان درس (فارسی)نوع واحد  دریافت
 1 درس آموزش زبان عربی (1) نظری  
 2  درس  آموزش زبان عربی (2)نظری  
 3درس آموزش نحو عربی (1) نظری  
4 درس آموزش نحو عربی (2) نظری
5 درس قرائت متون فرهنگ عربی نظری
6 درس ترجمه از عربی به فارسی (1) نظری
 7درس ترجمه از عربی به فارسی (2)  نظری 
 8 درس منطق نظری 
 9 درس آشنایی با قرآن کریم نظری 
 10 درس آشنایی با علوم حدیث نظری 
 11درس تاریخ اسلام نظری 
 12درس آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی  نظری   
 13درس آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی نظری   
 14 درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن   نظری 
15  درس عرفان نظری نظری 
16درس عرفان عملی  نظری 
17 درس تصوف 1 نظری 
18 درس تصوف 2 نظری  
 19 درس متون عرفانی فارسی (1) نظری  
 20 درس متون عرفانی فارسی (2) نظری  
 21 درس متون عرفانی فارسی (3) نظری  
 22درس متون عرفانی عربی (1)  نظری  
 23 درس متون عرفانی عربی (2) نظری  
 24آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی  نظری 
 25 روش های مطالعات دینی (1) نظری 
26  روش های مطالعات دینی (2)  نظری 
 27ادیان ابتدایی و قدیم  (1)  نظری 
 28ادیان ابتدایی و قدیم (2)  نظری  
29  ادیان هند 1  نظری   
30  ادیان هند 2نظری  
31  دین بودا نظری 
 32 دین خاور دور نظری 
 33 ادیان ایران پیش از اسلام (1) نظری 
 34 ادیان ایران پیش از اسلام (2)  نظری 
 35دین یهود (1)   نظری 
 36دین یهود (2)   نظری 
 37 مسیحیت (1) نظری 
 38 مسیحیت (2) نظری 
 39 تاریخ فلسفه اسلامی (1) نظری 
 40فلسفه غرب (1) نظری   
 41فلسفه غرب (2)  نظری  
 42 علم کلام (1)  نظری   
43 علم کلام (2)   نظری   
44  تاریخ فرق (1)  نظری   
45  تاریخ فرق (2)  نظری 
46  فلسفه دین  نظری 
47  متون دینی به زبان خارجه (1)  نظری 
 48 متون دینی به زبان خارجه (2)   نظری   
 49 متون دینی به زبان خارجه (3)   نظری  
 50متون دینی به زبان خارجه (4)  نظری 
51 متون عرفانی به زبان خارجی (1)  نظری 
52 متون عرفانی به زبان خارجی (2)   نظری 
53  روش تفسیر قرآن نظری 
54  تفسیر عرفانی قرآننظری    
55  اخلاق در ادیان نظری  
56  دین و اسطورهنظری   
57  علم و دیننظری   
 58 تاریخ تشیعنظری   
 59 معارف شیعهنظری  
 60 مطالعات اسلامی در غربنظری  
 61 مبانی جامعه شناسینظری    
 62 فلسفه اخلاقنظری    

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/25
تعداد بازدید:
1866
گروه ادیان و عرفان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.