۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر

شهریه

توجه: شهریه متغیر دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در هر سال نسبت به سال ورودشان 10 درصد افزایش می یابد.
 - جدول شهریه دروس مجازی تابستان سال 1402  
 - جدول شهریه دروس مجازی ترم تابستان نیمسال 4003   
 -  جدول شهریه دروس مجازی دانشجویان ورودی 1400    
 -  جدول شهریه نیمسال تابستان سال 1400    
 -  جدول شهریه دروس مجازی (دروسی که توسط مرکز آموزش‌های مجازی ارائه می‌شود)  دانشجویان  ورودی99 
 
 -  قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه
 
 پردیس
 - جدول شهریه دانشجویان پردیس خودگردان مقطع دکتری ورودی 1402  
 دانشجویان نوبت دوم
 - جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 1402  
 - جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 1401  
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 1400    
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 99
 
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 98
 
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 97
 
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 96   
 
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 95
 
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 94
 
 -  جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 93-85
 
دانشجویان غیرایرانی   
 -  جدول شهریه دانشجویان بین‌الملل غیربورسیه ورودی 1401  
 -  شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 1400    
 -  شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 99
 
 -  شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 98
 
 -  شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 96
 
 -  شهریه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج
 
دانشجویان مهمان   
 - جدول شهریه دانشجویان مهمان روزانه سال 1402  
  - جدول شهریه دانشجویان مهمان روزانه سال 1401  
  - جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل دوره نوبت دوم سال 1402  
  - جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس دوره نوبت دوم سال 1402  
  - جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل دوره نوبت دوم سال 1401  
 - جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس دوره نوبت دوم سال 1401  
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1400    
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1400    
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 99
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 99
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 98
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 98
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96
 
 -  جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/12
تعداد بازدید:
53116
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.