۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

تماس

 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم صدیقه جدیدی
    رئیس امورآموزشی
    85692926

 
     طبقه اول ساختمان مرکزی
     s.jadidi@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم فتانه رهنما
    کارشناس مسئول امور آموزشی
    85692927

 
      طبقه اول ساختمان مرکزی
     f_rahnama@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم سنور خاتونی
    
کارشناس امور مالی
    85692928

 
     طبقه اول ساختمان مرکزی 
     s.khatouni@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم انوار بحرانی
    کارشناس امور آموزشی
    85692827

 
      طبقه اول ساختمان مرکزی
      a.bahrani@alzahra.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم پگاه سلیمی
    کارشناس امور حق التدریس
    85692949

 
     طبقه اول ساختمان مرکزی
     

 
 
 
 
 
اهم وظایف کارشناسان اداره آمار و اطلاعات آموزشی:
خانم جدیدی:
ورود اطلاعات پایه :تعریف کد رشته جدید یا اصلاح در سامانه گلستان، ثبت کد دروس معادلسازی غیر فعال ،معادل نمودن دروس
تعریف قوانین آموزشی جدید یا اصلاح بر اساس مصوبات هیات رئیسه یا بخشنامه های وزارت علوم
تایید کارنامه غیر رسمی انگلیسی در پیشخوان خدمت
بررسی و پیگیری اشکالات اموزشی در کارنامه دانشجویان
مشارکت و تعامل با کارشناسان ستاد در تدوین یا اصلاح و بازنگری شیوه نامه های آموزشی .
دریافت و کنترل مدارک مدرسان مدعو ایرانی و خارجی و اختصاص کد در سامانه گلستان
بررسی ارزشیابی مدرسان مدعو جهت تصمیم گیری ادامه تدریس و ارتقاء کیفیت آموزشی
تهیه آمار و گزارش مدرسان مدعو
رابط برنامه عملیاتی حوزه معاونت آموزشی ،رابط مستندات حوزه معاونت آموزشی در زمینه مدیریت دانش
مشارکت در جلسه شورای آموزشی و شورای برنامه ریزی دانشگاه / شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی
تهیه و کدگذاری اسناد مربوط به امور آموزشی و مدرسان مدعو (مدیریت دانش)
خانم رهنما:
ادمین سامانه آموزش
ارتباط مستمر با بخش پشتیبانی شرکت نوپرداز برای ایجاد قابلیت های جدید ورفع اشکالات در سامانه گلستان
آماده سازی زیر ساخت های لازم جهت پذیرش غیر حضوری، انتخاب واحد، حذف و اضافه،ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری،ثبت نمرات،
مدیریت و آماده سازی سیستم برای انجام امور آموزشی متناسب با تقویم و مقررات آموزشی، مصوبات شوراهای حوزه معاونت آموزشی و برنامه زمان بندی نیم سال
تعریف کاربران و اختصاص دسترسی های مختلف در سامانه گلستان
تبدیل اطلاعات سازمان سنجش و انتقال اطلاعات دانشجویان به سامانه گلستان
کنترل و نظارت بر کامل و صحیح بودن اطلاعات ورودی به سامانه
تهیه آمارهای دانشجویی
تهیه و کدگذاری اسناد مربوط به امور آموزشی (مدیریت دانش)
خانم بحرانی:
ادمین سامانه آموزش
ارتباط مستمر با بخش پشتیبانی شرکت نوپرداز برای ایجاد قابلیت های جدید ورفع اشکالات در سامانه گلستان
تهیه پیشخوان های مورد نیاز به منظور مکانیزه نمودن فعالیت ها
راه اندازی قابلیت ها برای تسهیل در فرآیندهای آموزشی و پاسخگویی به نیاز سایر معاونت ها و واحدها
مدرس کارگاه های آموزش کاربران سامانه آموزش و ترفیع شامل مدرسان ،دانشجویان و کارشناسان
تهیه راهنما و دستورالعمل های تخصصی جهت سهولت استفاده از قابلیت های موجود در سامانه
تهیه و کدگذاری اسناد مربوط به سامانه گلستان (مدیریت دانش)
خانم خاتونی:
ثبت قوانین شهریه ورودی های جدید در سامانه گلستان
به روز رسانی قوانین شهریه و انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان شهریه پرداز
بررسی و کنترل صحت گزارش های مالی دانشجویان شهریه پرداز
انجام اموراسترداد شهریه از طریق پیشخوان خدمت
به روز نمودن اطلاعات پایه شهریه دانشجویان متناسب با نیم سال ورود، مقطع و دوره
مشارکت و تعامل با کارشناسان ستاد در تدوین یا اصلاح و بازنگری شیوه نامه های آموزشی .
مشارکت در تدوین پیشنهاد به هیات امنا یا هیات رئیسه در خصوص موارد شهریه
تهیه و کدگذاری اسناد مربوط به امور قوانین مالی و شهریه (مدیریت دانش)
خانم سلیمی:
تعریف قوانین و به روز رسانی اطلاعات پایه حق التدریس
کنترل و تایید حق التدریس کلیه مدرسان مدعو و هیات علمی
پشتیبانی زیر سامانه حق التدریس در سطح دانشگاه
مدرس کارگاه های آموزش کاربران سامانه حق التدریس
تهیه آمار و گزارش های دوره ای پس از اتمام فعالیت های حق التدریس
تهیه سند قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرم های مرتبط با حق التدریس برای سرعت و سهولت استفاده از سامانه
ارتقای سامانه حق التدریس 

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/08
تعداد بازدید:
11319
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.