۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی علوم اجتماعی
اعضای شورای مرکزی سال 1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1دکتر شراره مهدی زاده  85693030 sh.mehdizadeh@alzahra.ac.ir -استاد مشاور انجمن علمی 

2     

فرزانه داروئیکارشناسی

دبیر

3       

محدثه لطفی


mohaddesehlotfi1381@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته آموزش

4       

یگانه بهزادفر


moh13424@yahoo.com

کارشناسی

مسئول کمیته پژوهش

5       

مرضیه گردانی


niki1380gordani@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

6       

مبینا صوفی


soufimobina@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

7       

حدیثه جهان تیغ


mohaddese.jahantigh@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ مستند سازی 

8        

سیده هستی حسینی خواه


hosshasti@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ گزارش نویسی

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/28
تعداد بازدید:
5424
انجمن علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.