۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

برنامه ریزی راهبردی


به منظور نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و استفاده از خـرد جمعی در راستای تحقق چشم انداز و ماموریت دانشگاه و بــا هدف افزایش اثربخشی،کـارایی و ایـجاد انسجام و یکپارچگـی در برنامه ها، بهره مندی مدیریت دانشگاه از خرد جمعی، نهادینه سازی تفکر راهبردی در دانشگاه، احترام به نیروی انسانی دانشگاه، تقویت همکاری و مشارکت و بهره مندی از ظرفیت های فکری و علمی آنان، اعتلای عملکرد و پیشگیری ازروزمره شدن فعالیت ها در سطح دانشگاه شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی در" دانشگاه الزهرا(س) تشکیل گردید.

وظایف شورا

- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی در راستای چشم انداز و ماموریت دانشگاه
- تعیین اولویت ها و تدوین برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت در راستای چشم انداز و ماموریت دانشگاه
- تدوین سیاست های تامین و جذب منابع
- بررسی طرح ها و ایده های راهبردی
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/23
تعداد بازدید:
11140
برنامه ریزی راهبردی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.