۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
روان‌شناسی شناختی پیشرفته تخصصی-نظری Advanced cognitive psychology
آمار استنباطی پیشرفته
تخصصی-نظری
Advanced inferential statistics
روان‌شناسی شخصیت پیشرفته
اختیاری-نظری
Advanced psychology of personality
 کاربرد نظریه‌های تحولی  تخصصی-نظری Applied development theories
 شیوه‌های اطلاح رفتاری-شناختی  اختیاری-نظری Behavioral cognitive modification methods 
مبانی، اصول و نظریه‌ها   تخصصی-نظری Educational psychology foundations principles and theories 
الگوهای آموزشی  اختیاری-نظری  Instructional models 
 تعلیم و تربیت اسلامی  اختیاری-نظری Islamic education 
 اختلالات یادگیری  اختیاری-نظری Learning disorders 
 سنجش و اندازه گیری  اختیاری-نظری Measurement and evaluation 
 بنیادهای فلسفی نظریه‌های تربیتی اختیاری-نظری  Philosophical foundations of educational theories 
 کاربرد ازمون های روانشناختی اختیاری-نظری  Psychoeducational testing application 
 روانشناسی یادگیری و انگیزش  تخصصی-نظری Psychology of learning and motivation 
 روانشناسی تحول و دینداری  تخصصی-نظری Psychology of religious development 
 روش‌های پژوهش  تخصصی-نظری Research methods 
 کاربرد روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت  اختیاری-نظری Social psychology application in education 
 کاربرد نرم افزارها  اختیاری-عملی Soft wares application 
 پایان‌نامه تخصصی نظری   Thesis

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
انسان شناسی و آموزش
اختیاری-نظری
Anthropology and education
روانشناسی شناختی در آموزش  تخصصی-نظری  Cognitive psychology in education
 روش های پژوهش کیفی و ترکیبی در علوم تربیتی و روان شناسی تخصصی-نظری عملی  Quantitative and mixed research methods in psychology and educational sciences 
 مباحث جدید در روان شناسی تربیتی تخصصی-نظری  Current issues in educational psychology 
 روانشناسی تحولی در آموزش تخصصی-نظری  Developmental psychology in education 
آموزش و رسانه  اختیاری-نظری Media and education 
 روش‌های اماری چند متغیری تخصصی-نظری عملی  Multivariate statistical methods 
 مبانی روانشناختی تربیت اخلاقی  تخصصی-نظری Psychological foundations of moral education 
 روانشناسی یادگیری و اموزش تخصصی-نظری عملی  Psychology of learning and instruction 
 روانشناسی مدرسه اختیاری-نظری  School psychology  
 روانشناسی اجتماعی مدرسه اختیاری-نظری  School social psychology 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
2641
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.