۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

دکتری

عناوین رساله‌های گروه روان‌شناسی تربیتی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
جمالی پاقلعه، سمیه
1397/12/08
طراحی مداخلات زود هنگام اموزش و تاثیر آن بر توانمندی های شناختی کودکان پیش دبستانی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر عابدی، احمد
وجودی، خاطره
1397/12/01
طراحی برنامه آموزشی بر پایه ویژگیهای ادراک دیداری- فضایی نارساخوانها و بررسی اثر بخش آن بر کاهش مشکلات خواندن
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
ترازی، زهرا
1397/07/03
اثر بخشی برنامه های آموزشی بازآموزشی اسنادی ، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی - اجتماعی بر کاهش
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر مهناز، اخوان تفتی
پیریائی، صالحه
1397/06/14
طراحی دوره آموزشی کارکردهای شناختی و اثربخشی آن در شایستگی ها و کارکردهای شناختی مدیران
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر نجاتی، وحید
دکتر تلخابی، محمود
دکتر ارشدی، نسرین
امانی، فرزانه
1397/04/16
طراحی وتدوین بسته آموزشی مبتنی بر توانمندسازی دانش آموزان و والدین وبررسی اثر بخشی آن بر بهبود شایستگی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
دکتر منادی، مرتضی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
حسنوندی، صبا
1397/02/19
شناسایی رابطه شیوه های پرورش یاری والدین با نا هنجاری های دانش آموزران ( یک مطالبه پدیدار شناختی)
دکتر منادی، مرتضی
دکتر اخوان تفتی مهناز
اسمعیلی، نیلوفر
1396/07/19
رساله
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر کیامنش، علیرضا
مطلق، عادله
1396/07/12
ارزشیابی برنامه های آموزش نوشتن و طراحی الگوی مفهومی فرایند نگر در دوره ابتدائی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر حمیدی، منصورعلی
دکتر دانشگر، مریم
علی زادگانی، فاطمه
1396/06/20
طراحی و آزمایش یک برنامه آموزشی برای بهبود مهارتهای تفکر دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی در معرض خطر شهر تهران
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
کدخدائی، محبوبه السادات
1396/04/25
شناسایی یک الگوی آموزش دانشگاهی مطلوب برای رشته های علوم انسانی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر احمدی، پروین
دکتر رضایت، غلامحسین
عابدی، فاطمه
1395/12/17
شناسایی عوامل موثر بر تربیت دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه و تحلیل محتوای کتابهای دینی این دوره
دکتر منادی، مرتضی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر کیامنش، علیرضا
طالب زاده شوشتری، لیلا
1395/12/16
معنای زندگی از نظر گروهی از دانشجویان و کارکردهای آموزشی و پرورشی نهادهای آموزشی در شکل گیری آن
دکتر منادی، مرتضی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر خامسان، احمد
فخاری، الهام
1395/07/14
ارزشیابی دانش گاه های ایران از روزن زمینه سازی برای کارآفرینی و پیشنهاد الگوی ایرانی برای یک دانشگاه کارآفرین
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر حمیدی، منصورعلی
دکتر حسن آبادی، حمید رضا
جعفری، صدیقه
1395/04/15
نقش تعدیل کننده یا واسطه ای کارکردهای شناخت اجتماعی بر نشر اهداف آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر نجاتی، وحید
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر صرامی، غلامرضا
مجاهدی، زهرا
1393/07/12
برجسته سازی تفاوتهای فردی دانش آموزان
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر کیامنش، علیرضا
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
موسوی سیده، ماهرخ
1391/10/26
مدل یابی دستاورد تحصیلی


رجب پور عزیزی، زهرا

شناسایی توانمندیهای شناختی دانش اموزان نارسا خوان بر پایه ی رویکرد تفاوت محور در راستای طراحی الگوی اموزشی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
مفردنژاد، ناهید

اثر بخشی برنامه آموزشی جامع توانمند سازی زنان مطلقه در کاهش پیامد های روان شناختی طلاق و بهبود مهارتهای فراوالد گری
دکتر منادی، مرتضی
امیری، نگار

ساخت و روایابی بسته اموزشی مبتنی بر ذهن اگاهی برای بهبود مهارتهای اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش اموزان دیر اموز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
تجربه کار، مهشید

...
دکتر حمیدی، منصورعلی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
1826
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.