۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 734 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام نام خانوادگی پست تلفن واحد
مهری محمدزاده مدیر هسته گزینش کارکنان 2483 واحد گزينش
زیبا فرجی کارشناس 2483 واحد گزينش
فرناز آتش بند کارشناس هیات ممیزه 2963 هيأت مميزه
نادیا زرقلمی کارشناس 2893 معاونت فرهنگي و اجتماعي
مریم صمدیان کارشناس 2405 معاونت فرهنگي و اجتماعي
محبوبه اژدری معاون حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 2430 معاونت فرهنگي و اجتماعي
فرانک نیسی کارشناس 2488 معاونت فرهنگي و اجتماعي
طاهره هوشنگی کارشناس 2498 معاونت فرهنگي و اجتماعي
طاهره حسین زاده کارشناس 2496 معاونت فرهنگي و اجتماعي
زهرا رامتین کارشناس 2892 معاونت فرهنگي و اجتماعي
زهرا وزیری کارشناس 2497 معاونت فرهنگي و اجتماعي
زهرا صدری کارشناس 2895 معاونت فرهنگي و اجتماعي
اقبال اصلانی مدیر فرهنگی 2494 معاونت فرهنگي و اجتماعي
ندا گلیجانی مقدم معاون فرهنگی و اجتماعی 2496 معاونت فرهنگي و اجتماعي
شهلا بختیاری معاونت دانشجویی 2211- 2279 معاونت دانشجويي
ناهید رضایی کارشناس مسئول کمیته انضباطی 2257 معاونت دانشجويي
فاطمه ضیایی کارشناس مسئول مالی 2557-2543 معاونت دانشجويي
فاطمه شهبازی کارشناس مسئول اجرائی و پیگیری 2211-2911 معاونت دانشجويي
زهره جمالی کارشناس مسئول 2807 معاونت دانشجويي
بیتا محمودی نصب مسئول دفتر معاونت دانشجوئی 2211 معاونت دانشجويي
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.