۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان و خانواده
اعضای شورای مرکزی 1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1 دکتر زهرا میرحسینی
 85692410 z.mirhosseini@alzahra.ac.ir - استاد مشاور انجمن علمی

2       

مهسا بیگلو 


mahsaghbigloo@gmail.com

کارشناسی

دبیر

3        

زهرا نعمتی


-

کارشناسی 

 دبیرانجمن 

4      

بیتا نقاط


bita.nafat@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته روابط عمومی

5        

زهرا ستاریان


Zstar.hemmat@gmail.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته پژوهش

6       

نوشین ایزدی بابوکانی


Izadinooshin1375@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مسئول کمیته اموزش

7  

سکینه اصغرنژاد


s.nezhad5499@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ تولید محتوا

8       

مریم خلیلی


m98khalili@gmail.com

کارشناسی ارشد

علی البدل_ گزارش نویسی
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/28
تعداد بازدید:
5998
انجمن مطالعات زنان و خانواده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.