۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير

پيوندهاي هاي مفيد

نام سازمان آدرس سامانه
 بين المللي 
1 بنياد استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) ifrs.org
2 فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC)
ifac.org
3 سازمان بين المللي XBRL
xbrl.org
4 انجمن بين‌المللي حسابرسان داخلي
theiia.org
5 شبكه بين المللي راهبري شركتي
icgn.org
6 سازمان همكاي و توسعه اقتصادي oecd.org
7 سازمان حسابداري و حسابرسي براي مؤسسات مالي اسلامي
aaoifi.com
8 بانك جهاني
worldbank.org
9 صندوق بين‌المللي پول
imf.org
10 گزارشات كسب و كار تجاري
doingbusiness.org
11 كميسيون بورس اوراق بهادار امريكا
sec.gov
12 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي امريكا
fasb.org
13 هيئت نظارت بر حسابداري شركت هاي سهامي عام
pcaobus.org
14 كميته نظارت بر بانكداري بازل bis.org
15 موسسه حسابرسي PWC
pwc.com
16 موسسه حسابرسي Deloitte
deloitte.com
17 موسسه حسابرسي Ernst & Young
ey.com
18 موسسه حسابرسي KPMG
home.kpmg.com
 داخلي 
19 وزارت امور اقتصادي و دارايي
mefa.gov.ir
20سازمان بورس و اوراق بهادار Seo.ir
21 سازمان حسابرسي
audit.org.ir
22 سازمان امور مالياتي
intamedia.ir
23 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
cbi.ir
24 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
centinsur.ir
25 سازمان خصوصي سازي ipo.ir
26 شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري
scioeexam.org
27 كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران
karshenasan.ir
28 مركز امور وكلا و كارشناسان قوه قضائيه judiciarybar.ir/expert/
29 شركت بورس اوراق بهادار تهران Tse.ir
30 شركت فرابورس ايران
ifb.ir
31 شركت بورس كالاي ايران
ime.co.ir
32 شركت بورس انرژي ايران irenex.ir
33 سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران
Codal.ir
34 مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي
www.rdis.ir
35 شركت مديريت فناوري بورس تهران
tsetmc.com
36 پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايران داك)
irandoc.ac.ir
37 مركز آمار ايران amar.org.ir
38 سامانه ثبت نام آزمون گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي سازمان بورس و اوراق بهادار
icmc.seo.ir
39 سامانه XBRL سازمان بورس اوراق بهادار
xbrl.seo.ir
40 سامانه IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار
ifrs.seo.ir
41 انجمن حسابداران خبره ايران
iica.ir
42 جامعه حسابداران رسمي ايران
iacpa.ir
43 انجمن حسابرسان داخلي ايران
iaia.org.ir
44 انجمن حسابداري مديريت ايران
imaa.associations.iau.ir
45انجمن مديران مالي حرفه‌اي ايران
icifm.ir
46مركز آموزش حسابداران خبره (PACT) pact.ir
47مركز مالي ايران ifc.ir
48سامانه ارزيابي نشريات وزارت علوم journals.msrt.ir
49 پژوهشكده پولي و بانكي mbri.ac.ir
50پژوهشكده بيمه
irc.ac.ir
51 پايگاه داده هاي تحقيقاتي مالي مركز مالي ايران http://www.ifdc.ir/


دريافت فايل لينك هاي مفيد

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/07
تعداد بازدید:
5718
گروه حسابداری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.