۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير
نشان ها
1399/02/15
 • پلاک مدرسه عالی دختران(دانشگاه الزهرا)- سال 1343 پلاک مدرسه عالی دختران(دانشگاه الزهرا)- سال 1343
  پلاک مدرسه عالی دختران(دانشگاه الزهرا)- سال 1343
 • نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا
  نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا
 • نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا
  نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا
 • نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا
  نشان های اهدایی به دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
آدرس پستی تهران-خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا(روابط عمومی مرکزی واقع در طبقه همکف ساختمان ریاست)
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048932+ فاکس : 982188048932+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.