۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسان


 
 خانم نسرین ستاری 
مسئول دفتر ریاست دانشکده هنر
شماره تماس داخلی: 2525
شماره مستقیم:85692525
 

خانم فرشته کزازی
کارشناس آموزش ارشد پژوهش هنر و
 صنایع دستی
شماره تلفن(داخلی)ـ مستقیم:2519 ـ 85692519
 


  خانم فرناز موذن
کارشناس مسئول آموزش
گروه پژوهش هنر دکتری

شماره تماس: 2527 - 85692527
پست الکترونیکی: f.moazen@alzahra.ac.ir
  
 خانم کبری بهاران
کارشناس آموزش گروه کتابت و نگارگری
کارشناس امورمالی دانشجویان شبانه
شماره تماس:2532 - 85692532
 
خانم امینه ولی پور
کارشناس آموزش
گروه نقاشی
شماره تماس داخلی:2582 -85692582
پست الکترونیکی:a.valipoor@alzahra.ac.ir
  
خانم زهرا رامتین
کارشناس آموزش گروه ارتباط تصویری
شماره تماس: 2504 ـ 85692504
پست الکترونیکی:
 
خانم سمیه یوسفیان
کارشناس آموزش
گروه طراحی صنعتی
شماره تماس:2508 - 85692508
پست الکترونیکی:
  
خانم زهرا مزاری مقدم
کارشناس آموزش
گروه طراحی پارچه و لباس
شماره تماس داخلی:2517 -85692517
پست الکترونیکی:
 
 خانم لیلا نظری
مسئول کارگاه طراحی لباس
کارشناس مالی اساتید مدعو و هیات علمی

شماره تماس: 2516 - 85692516
 
 آقای کیوان نبی پور
مسئول کارگاه‌های
گروه صنایع دستی

شماره تماس: 2574 - 85692574
پست الکترونیکی:Keyvan.nabipoor@yahoo.com
 

آقای حمیدرضا مقدم
مسئول انبار مرکزی
مسئول کارگاه های چاپ طراحی پارچه و لباس
و ارتباط تصویری
 مسئول انبار مرکزی
مسئول کارگاه حجم صنایع دستی
شماره تماس : 2512 - 85692512

 


 آقای سید جواد جوادی
مسئول کارگاه‌های گروه طراحی صنعتی
شماره تماس: 2562 - 85692562
پست الکترونیکی:
  
 خانم عاطفه حسینی
کارشناس کارگاه های ارتباط تصویری (سایت های
دانشکده هنر)
کارشناس روابط عمومی و وبسایت دانشکده
شماره تماس: 2502 - 85692502
پست الکترونیکی
 
خانم حمیده آرخی
کارشناس مجلات جلوه هنر و پژوهشنامه گرافیک
و نقاشی
2232 - 85692232
 
 ارتباط تصویری
 خانم
کارشناس پژوهش/کارشناس گرنت
کارشناس ترفیع
کارشناس تمدید قراردادهای هیات علمی
شماره تماس: 2536 - 85692536
پست الکترونیکی: @alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/30
تعداد بازدید:
1172
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.