۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

شماره هاي تماس

آدرس پستی دانشکده
تهران ، خیابان ونک ، ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س) درب اصلی دانشگاه ، دانشکده هنر،
میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی دانشگاه الزهرا - سایت شرقی - دانشکده هنر
کدپستی 1993893973
تلفن دانشکده هنر: 85692525- 88035801 دورنگار: 88041341
آدرس پست الکترونیکی دانشکده: art@alzahra.ac.ir
وب سایت دانشکده هنر : http://art.alzahra.ac.ir

                                                                                شماره تماس و رایانامه حوزه ریاست
 نام و نام خانوادگی  واحد/ پست سازمانی  داخلی   مستقیم  پست الکترونیک
 دکتر الهه پنجه باشی  رئیس دانشکده هنر  2525  85692525  e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
 دکتر احمد عابدینی  معاون اجرایی و پژوهشی   2506  85692506  a.abedini@alzahra.ac.ir

       
 خانم نسرین ستاری   مسئول دفتر حوزه ریاست  2525  85692525  

     
 
                                                           شماره تماس و رایانامه مدیران گروه‌‌‎های آموزشی
 نام و نام خانوادگی  واحد/پست سازمانی شماره تلفن( داخلی)  شماره تلفن(مستقیم)  پست الکترونیک
دکتر ابوالقاسم دادور  مدیرگروه پژوهش هنر  2503  85692503 a.dadvar@alzahra.ac.ir 
مهندس فرزانه هنر بخش  مدیرگروه طراحی صنعتی  2749  85692749  f.honarbakhsh@alzahra.ac.ir
دکتر زهرا مسعودی امین  مدیرگروه ارتباط تصویری  2747  85692747  masoudiamin@alzahra.ac.ir
ربابه غزالی  مدیرگروه صنایع دستی   2509  85692509  r.ghazali@alzahra.ac.ir
دکتر روشنک داوری  مدیرگروه طراحی پارچه و لباس  2515  85692515  davari@alzahra.ac.ir
دکتر مریم کشمیری  معاون مدیرگروه نقاشی/ کتابت و نگارگری  2513  85692513 m.keshmiri@alzahra.ac.ir
دکتر پریسا شاد قزوینیمدیرگروه نقاشی  2513  85692513 shad@alzahra.ac.ir

                                                                                   شماره تماس و رایانامه کارشناسان آموزش و کارشناسان کارگاه
 نام و نام خانوادگی  واحد/پست سازمانی  شماره تلفن(داخلی)  شماره تماس مستقیم  پست الکترونیک
خانم فرشته کزازی
کارشناس آموزش ارشد پژوهش هنر 
کارشناس آموزش صنایع دستی
 2519  85692519 f.kazzazi@alzahra.ac.ir 
خانم زهرا رامتین  کارشناس آموزش گروه ارتباط تصویری  2504  85692504  
خانم فرناز موذن  مدیر آموزشی/ کارشناس آموزش رشته های دکتری  2527  85692527 f.moazen@alzahra.ac.ir
خانم زهرا مزاری مقدم  کارشناس آموزش گروه طراحی پارچه و لباس  2517  85692517
خانم امینه ولی پور  کارشناس آموزش گروه نقاشی  2582  85692582 a.valipoor@alzahra.ac.ir
خانم کبری بهاران کارشناس آموزش گروه کتابت و نگارگری/
کارشناس آموزش کارشناسی ارشد گروه پژوهش هنر
 2532  85692532  
خانم سمیه یوسفیان  کارشناس آموزش گروه طراحی صنعتی  2508  85692508  
خانم   نماینده ایراندک/ کارشناس گروه پژوهش هنر  2503  85692503
خانم حمیده آرخی  کارشناس مجله  2232  85692232  
خانم   کارشناس کارگاه/ مسئول نگارخانه هنر 2392   85692392  
خانم کارشناس ترفیع و تمدید قراردادهای هیات علمی ـ پیمانی
2576
   
خانم کبری بهاران
کارشناس گروه کتابت و نگارگری 
 کارشناس امورمالی دانشجویان شبانه و روزانه
 2511  85692511  
خانم لیلا نظری  مسئول کارگاه طراحی لباس/ کارشناس مالی اساتید مدعو و هیات علمی  2516  85692516  
خانم کارشناس پژوهش و گرنت  2536  85692536
آقای کیوان نبی پور مسئول کارگاه‌های صنایع دستی   2574  85692574 keyvan.nabipoor@yahoo.com
آقای سید جواد جوادی مسئول کارگاه‌های طراحی صنعتی   2562  85692562
خانم عاطفه حسینی کارشناس کارگاه  2502  85692502  

تاکسی های خطی: میدان ونک، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید خدامی، ایستگاه تاکسی های خطی، به سمت ده ونک، در اصلی دانشگاه الزهرا(س)
خط 1 مترو تهران: ایستگاه شهید حقانی، پایانه شهید حقانی، بزرگراه شهید حقانی، میدان ونک، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان شهید خدامی، ایستگاه تاکسی های خطی، به سمت ده ونک، در اصلی دانشگاه الزهرا(س)
خط 2 مترو تهران: ایستگاه نواب، بی آرتی های ترمینال جنوب، به سمت پایانه افشار، ایستگاه پل مدیریت، خیابان شهید حسن شرافتی، پیاده به سمت دانشگاه، در اصلی دانشگاه
خط 3 مترو تهران: ایستگاه میدان ولی عصر(عج)، بی آرتی های خیابان ولی عصر، ایستگاه میدان ونک، خیابان شهید خدامی، ایستگاه تاکسی های خطی، به سمت ده ونک، در اصلی دانشگاه الزهرا(س)
خط 4 مترو تهران: ایستگاه توحید، بی آر تی ترمینال جنوب به سمت پایانه افشار، ایستگاه پل مدیریت، خیابان شهید حسن شرافتی، پیاده به سمت دانشگاه، در اصلی دانشگاه الزهرا(س)
با وسیله شخصی: اتوبان همت شرق، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا(س)، در شرقی دانشگاه
با وسیله شخصی: اتوبان چمران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا(س)، در شرقی دانشگاه
با وسیله شخصی: اتوبان چمران، بزرگراه نیایش، خیابان سئول، خیابان ونک، در اصلی دانشگاه الزهرا(س)
با وسیله شخصی: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی، میدان شیرازی، خیابان دانشور غربی، میدان شیخ بهایی، خیابان اوستا، دانشگاه الزهرا(س)

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/20
تعداد بازدید:
18102
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.