۱۴۰۳ سه شنبه ۲ مرداد

اساتید بازنشسته

 نام و نام خانوادگی : صدیقه مدرس پور (نوری )
میزان تحصیلات : دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
 نام و نام خانوادگی : مینو اسعدی
مرتبه علمی : استادیار
فوق لیسانس : نقاشی

 نام و نام خانوادگی : مهرانگیز مظاهری تهرانی
مرتبه علمی : استادیار 

 

نام و نام خانوادگی : علی اصغر فرامرزیان 
مرتبه علمی : استادیار

دکتری : فناوری اطلاعات
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

 نام و نام خانوادگی : محمد معمارزاده 
مرتبه علمی : استادیار 
دکتری : پژوهش هنر
 
نام و نام خانوادگی : علی اصغر اکبری 
مرتبه علمی : مربی
دکتری : برنامه ریزی شهری
 
نام و نام خانوادگی : صدیقه پاک بین 
مرتبه علمی : مربی
فوق لیسانس : طراحی پارچه و  لباس
برای مشاهده رزومه کامل 
کلیک نمایید
 نام و نام خانوادگی : برزو ایزد پناه
مرتبه علمی : مربی
فوق لیسانس : برنامه ریزی محیطی
دکتری : پژوهش هنر
برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید
 
نام و نام خانوادگی : معصومه امیر اینانلو
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی : استادیار
استادیار 
برای مشاهده رزومه کامل
 کلیک نمایید

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه هنری مهر

مدرک تحصیلی : د کترای پژوهش هنر
مرتبه علمی : استاد یار
 
 
 

نام استاد : دکتر فهیمه دانشگر
مرتبه علمی : دانشیار
رشته : دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی : گرافیک

ایمیل :f.daneshgar@alzahra.ac.ir

وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/daneshgar

 
 
 
 
 
 
 نام استاد : دکتر اشرف السادات موسوی لر
مرتبه علمی : استاد تمام
رشته: دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی:پژوهش هنر 
ایمیل :a.mousavilar@alzahrira.ac.
وب سایت 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF


 

نام استاد : دکتر داریوش فرد دهکردی
مرتبه علمی : استادیار
رشته : دکترای هنرهای تجسمی
حوزه تخصصی : نقاشی، طراحی و هنرهای شهری

ایمیل : d.dehkordi@alzahra.ac.ir

وب سایت : 

رزومه فارسی 
رزومه انگلیسی 
 
 
 
 
 
 
 

نام استاد : دکتر زهرا پاکزاد
مرتبه علمی : استادیار
رشته : دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی : نقاشی

ایمیل : z.pakzad@alzahra.ac.ir

وب سایت : http://staff.alzahra.ac.ir/pakzad

رزومه فارسی 
رزومه انگلیسی 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/20
تعداد بازدید:
7885
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.