۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين

روساي پيشين

 دکتر فاطمه کاتب

دوره ریاست :1365-1368 
 

دکتر سید محمد فدوی

دوره ریاست : 1368-1371

دکتر علی اصغر فرامرزیان

دوره ریاست :1371-1376

دکتر منصور حسامی کرمانی


دوره ریاست : 1376-1379

دکتر مهر انگیز مظاهری تهرانی

دوره ریاست :1379 -1382

روحش شاد و نامش جاودان باد

دکتر ابوالقاسم دادور

دوره ریاست : 1382-1387

دکتر یدالله اردوخانی

دوره ریاست :21/01/87-20/08/87

دکتر زهرا رهبر نیا

دوره ریاست : 1387-1390

دکتر عفت السادات افضل طوسی

دوره ریاست :1390-1392

دکتر منصور حسامی کرمانی

دوره ریاست
1392-1396

 دکتر فاطمه کاتب

دوره ریاست :1400-1396 
 
 دکتر فریده طالب پور

دوره ریاست :1402-1400
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/27
تعداد بازدید:
3314
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.