۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

شوراها و كارگروه هاي تخصصي

شورا های دانشکده ه هنر

ردیف

نام شورا

اعضای شورا

1

شورای آموزشی- دانشکده

معاون آموزشی -مدیران گروه ها-مسئول اداره آموزش

2

شورای - پژوهشی دانشکده

معاون پژوهشی -نماینده هر گروه -کارشناس مجلات دانشکده

3

کمیته منتخب دانشکده

رئیس دانشکده -معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده -سه تن از اعضای هیات علمی متخصص در رشته و گرایش تخصصی فرد متقاضی

4

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

رئیس دانشکده -معاون آموزشی دانشکده -نماینده گروه ها

5

کمیته ترفیع و ارتقای دانشکده

رئیس دانشکده- معاونین دانشکده- نماینده گروه ها

6

کمیته تدوین برنامه عملیاتی دانشکده

رئیس دانشکده -معاونین دانشکده -عضو هیات علمی-کارشناس عملیاتی

7

کمیته زیباسازی و هدایا

معاون اداری مالی دانشگاه-رئیس دانشکده-معاون اداری مالی دانشکده-سه عضو از اعضا هیات علمی -یک نفر استاد مدعو

8

کمیته ارزیابی آثار بدیع

رئیس دانشکده-معاون اداری مالی دانشکده-یک نفر از اعضا هیات علمیدو نفر استاد مدعو-دوعضو خارج از دانشگاه

9

شورای برنامه ریزی

رئیس دانشکده-معاون آموزشی دانشکده-عضو هیات علمی از هر گروه یک نفر


تاریخ به روز رسانی:
1397/06/05
تعداد بازدید:
6128
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.