۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

Affiliation استاندارد گروه های پژوهشی

 گروه Affiliation  افیلیشن فارسی
 ارتباط تصویری Department of Graphic Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 پژوهش هنر Department of Research of Art, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا،تهران، ایران 
صنایع دستی  Department of Handicrafts, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 طراحی لباس و پارچه Department of Textile and Fashion Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran گروه طراحی لباس و پارچه، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 طراحی صنعتی Department of Industrial Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 نقاشی Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iranگروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/28
تعداد بازدید:
1262
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.