۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات

 -  آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی و فناوری
   
 -  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی، آموزشی و پژوهشی
   
 -   دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن
   
-  دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و وظایف و امتیازات هیات نظارت بر عملکرد هیات ممیزه موسسات
   
 - آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی   
 -  ضوابط و مقررات خاص ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (ماده 5 آیین نامه ارتقا)    
  -   لغو ضوابط دانشگاه الزهرا (در خصوص الزام مقالات بین‌المللی)   
 -  شیوه امتیازدهی و تبیین شاخص‌های اصلی برای تعیین امتیاز مقاله‌های علمی پژوهشی معتبر با توجه به ضریب تاثیر   
 -  نحوه محاسبه سهم امتیاز پدیدآورندگان فعالیت‌های پژوهشی مشترک   
 -آیین نامه نحوه شکل‌گیری،اجرا و ارزیابی طرح‌های پژوهشی و فناوری 

 - ارتقا به استادیاری با ماموریت تحصیلی   
 
  

تاریخ به روز رسانی:
1402/09/15
تعداد بازدید:
46707
هیات ممیزه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.