۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

مصوبات هیات ممیزه

  ارتقای مرتبه علمی مرحومه سرکار خانم دکتر فریبا عدلی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/12/19 
 ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر زویا آبام عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشیاری از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/12/19  
 ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر ناهید جلیلی مرند عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات از مرتبه دانشیاری به استادی - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/12/19 
 ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر زینب صادقی سهل آباد عضو محترم هیات علمی دانشکده ادبیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/11/25  
 ارتقای مرتبه علمی  سرکار خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم ورزشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/11/25  
 ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر موسی خوشکلام خسروشاهی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/11/25 
  ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر علی ستاری عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/11/25 
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر زهرا رزمی عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/10/27 
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر شراره چاووشیان، عضو هیات علمی گروه فرانسه، دانشکده ادبیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/10/27 
  ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدرضا رستمی، عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/9/1 
  ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدرضا عصاری، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی از مرتبه دانشیاری به استادی - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/9/1 
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر پریسا محمدی، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی از مرتبه دانشیاری به استادی - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/8/10 
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فریبا پات،عضو هیات علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ1402/8/10  
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر پریسا سادات بهبهانی نیا،عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد از مرتبه استادیاری به دانشیاری - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/8/10 
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر منیژه حقیقی نسب ، عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد از مرتبه دانشیاری به استادی - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/8/10 
  ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فاطمه بزازان ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد از مرتبه دانشیاری به استادی - نشست هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1402/8/10 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر عباس دولانی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1401/11/26 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر رضا سمیع زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع  دانشکده فنی و مهندسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1401/11/26 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر حسین حکیمی پژوه عضو هیات علمی گروه فیزیک  دانشکده فیزیک و شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/11/29 
 ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر فریبا قطره عضو هیات علمی گروه ادبیات دانشکده ادبیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/10/24
 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر معصومه کربلا آقایی کامران عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/09/26 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر زهره نفیسی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/08/28 
   ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر بهزاد سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/08/28
 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر پروانه نظرعلی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی از مرتبه دانشیاری به استادی _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/07/30 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر سیدعلی حسینی عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/07/30 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده فیزیک و شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/04/25 

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/20
تعداد بازدید:
10191
هیات ممیزه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.