۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين

مصوبات هیات ممیزه

  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر عباس دولانی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1401/11/26 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر رضا سمیع زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع  دانشکده فنی و مهندسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 1401/11/26 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر حسین حکیمی پژوه عضو هیات علمی گروه فیزیک  دانشکده فیزیک و شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/11/29 
 ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر فریبا قطره عضو هیات علمی گروه ادبیات دانشکده ادبیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/10/24
 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر معصومه کربلا آقایی کامران عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/09/26 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر زهره نفیسی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/08/28 
   ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر بهزاد سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده هنر از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/08/28
 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر پروانه نظرعلی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی از مرتبه دانشیاری به استادی _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/07/30 
  ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر سیدعلی حسینی عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از مرتبه استادیاری به دانشیاری _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/07/30 
  ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر مریم لشنی زادگان عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده فیزیک و شیمی از مرتبه دانشیاری به استادی _ جلسه هیات ممیزه دانشگاه مورخ 99/04/25 

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/03
تعداد بازدید:
7377
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.