۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

کمیسیون فرهنگی (کارگروه تخصصی موضوع ماده 1)

مدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده در کمیسیون فرهنگی (ماده 1) ارتقای/ تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی:
1. گزارشنامه (شناسنامه علمی) شامل صفحه اول (شناسنامه)، کاربرگ ج1، کاربرگ‌های ماده 1 (10 صفحه) با امضای عضو هیات علمی
2. اولین و آخرین حکم کارگزینی
3. فرم مشخصات
موارد فوق به ایمیل کمیسیون ماده 1 ارتقای مرتبه/ تبدیل وضعیت اساتید به آدرس upgrade.farhangi1@alzahra.ac.ir ارسال شود.
نامه رئیس دانشکده از طریق اتوماسیون اداری خطاب به معاونت فرهنگی دانشگاه ارسال شود.

شماره تماس کارشناس فرهنگی:
خانم میرمعینی داخلی 2495

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
2153
هیات ممیزه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.