۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر

اهداف و وظایف


 • تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه پیشنهادی جاری، عمرانی، اختصاصی دانشگاه به واحدهای تابعه بر اساس بخشنامه کلی بودجه کشور و مصوبات هیأت امناء
 • همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
 • جمع آوری بودجه های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهادی
 • تلفیق و تنظیم بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف و اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و توجیه واحدها در خصوص مفاد بخشنامه ضوابط تهیه و تنظیم بودجه تفضیلی
 • تهیه و تدوین گزارشات بودجه ای و هماهنگی با امور اداری و مالی برای اطلاع از میزان هزینه های پرسنلی و سایر هزینه ها بمنظور تنظیم بودجه تفضیلی پیشنهادی
 • پیش‌بینی بودجه سالانه دانشگاه و پیشنهاد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • بررسی بودجه سالانه دانشگاه و پیشنهاد اصلاحیه و یا متمم بودجه به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری.
 • بررسی و مقایسه فضاهای فیزیکی و کالبدی دانشگاه با سرانه‌ها، شاخص‌ها و استانداردها و تعیین ضرورت‌های توسعه کمی و کیفی فضاها.
 • تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • نیازسنجی پروژه‌های عمرانی مورد نیاز دانشگاه و درخواست تامین اعتبار از دفتر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • بروزرسانی سیستم مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دانشگاه.
 • تهیه گزارشات مدیریتی و ارائه به مراجع تصمیم‌گیری دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف معاونت طرح و برنامه
 • دفاع از بودجه پیشنهادی دانشگاه در مراجع ذیصلاح
 • هماهنگی و همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت متبوع در اول سال هزینه تصویب بودجه، اعلام تنگناهای اعتباری و تنظیم و ارائه مستندات لازم
 • تدوین بودجه تفضیلی دانشگاه برای یکسال مالی با توجه به اهداف دانشگاه و نیازهای اساسی واحدهای مختلف
 • جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به عملکرد مالی واحدهای دانشگاه و تجزیه و تحلیل وضعیت اعتبار دانشگاه
 • نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی مصوب دانشگاه در زمینه جذب و هزینه کرد اعتبارات عمرانی
 • تهیه و تنظیم اعتبارات برنامه طرح تحقیقات کشوری در قالب پروژه های مصوب و تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت متبوع.

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/08
تعداد بازدید:
2827
گروه برنامه و بودجه
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.