۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

اهداف و وظایف

1. مطالعه مستمر قوانین و مقررات مرتبط با بودجه به‌ویژه قانون بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آن، شناسایی ظرفیت‌ها و نیز پیگیری و ارائه راهکارهای لازم جهت رعایت الزامات آنها
2. طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
3. شناسایی نیازها، جمع‌آوری و بررسی بودجه‌های پیشنهادی واحدهای مختلف به منظور تلفیق و تنظیم بودجه در راستای هدف‌ها و خط مشی کلی دانشگاه
4. برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه با توجه به برنامه میان و بلند مدت و اولویت‌ها، طرح ها و برنامه‌های دانشگاه، و انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه و دفاع از بودجه پیشنهادی در مراجع رسیدگی
5. بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع و بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی دانشگاه با مراجع ذی ربط
6. ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
7. پیگیری و نظارت بر دریافت، تخصیص، توزیع و هزینه کرد اعتبارات و منابع، نگهداری حساب اعتبارات بودجه‌ای برحسب فعالیت و برنامه‌های اجرایی دانشگاه و واحدها و بررسی و تحلیل عملکرد
8. تهیه گزارش‌های مدیریتی، دوره‌ای و تحلیل وضعیت بودجه و منابع مالی و اعتباری دانشگاه جهت برنامه‌ریزی‌های آتی
9. تنظیم تفاهم‌نامه‌های عملکردی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای و سالانه از وضعیت تحقق آن‌ها با توجه به اعتبارات هزینه شده
10. بررسی سیاست‌های توسعه منابع مالی، شناسایی ظرفیت¬های درون و برون دانشگاهی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی و جذب منابع
11. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/16
تعداد بازدید:
4391
بودجه
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.