۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

مجموعه تصاویر

آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
     
آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
      آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا
     

       
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
2282
آزمایشگاه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.