۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

شرح وظایف

وظایف واحد برنامه ریزی آموزشی
تطبیق وبررسی برنامه ترم بندی شده دانشکده‌ها با مصوبات و سازمان گسترش
بررسی دوره ای برنامه های مصوب ازسایت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با هدف استخراج سرفصلهای بازنگری شده یا جدید
ایجاد هر گونه تغییرات در سرفصل دروس
امور گلستان و پورتال وزارت علوم
بررسی سرفصل های بازنگری شده رشته های دایر در دانشگاه با برنامه های از قبل ثبت شده درسامانه خدمات آموزشی دانشگاه با هدف اجرای دقیق برنامه با اعمال کمترین تغییرات که بررسی موارد ذیل را شامل می شود:
مقایسه و مطابقت نام رشته با مجوز دانشگاه و پذیرش دانشجو
درخواست کد رشته از اداره آمار و اطلاعات آموزشی درصورت تغییر نام رشته یا اخذ مجوز رشته جدید
مقایسه ترکیب واحد
مقایسه نام دروس
تعداد واحد هر درس
عملی یا نظری بودن و تعداد واحد عملی یا نظری هر درس
پیشنیاز ها و همنیازها (درصورت تشابه دروس ،تنظیم پیشنیاز و همنیاز با توجه به مصوبات هر سرفصل)
ثبت دروس غیر مشابه شامل اطلاعات اصلی ،پیشنیاز ،هم نیاز و اعمال محدودیت اخذ درس مطابق الزامات سرفصل مصوب)
تعریف برنامه درسی در سامانه خدمات آموزشی دانشگاه (پردازش 13370 سامانه گلستان)
اعمال تغییرات مصوب شورای برنامه ریزی در سامانه خدمات آموزشی دانشگاه
 • تغییر پیشنیازها متناسب با مقتضیات
 • تغییر نوع درس
 • ثبت دروس جدید مصوب در شورای برنامه ریزی
بررسی درخواست دانشکده ها برای معادل سازی و اعمال درخواستهای مورد تایید در سامانه خدمات آموزشی
 • کنترل برنامه های درسی ذیربط و وضعیت دروس در برنامه ها
 • بررسی گزارش تطبیق دروس دانشجویان ذیربط با برنامه های درسی (گزارش 272)
 • بررسی محتوای درس (رئوس ارائه شده در درسهای معادل می بایست تا 60% همپوشانی داشته باشد که درصورت لزوم از مشورت تخصصی گروهای آموزشی استفاده می شود)
 • بررسی درس از نظر تعداد و نوع واحد دروس
 • بررسی گزارش های پیشنیاز دروس و درس در پیشنیاز(گزارشهای 107 و108)
 • یکسان سازی پیشنیازها و همنیازها مطابق با ورودی و نظام دانشجویانی که مجاز به اخذ درس معادل می باشند
 • درخواست به اداره آمار و اطلاعات آموزشی (نمونه درخواست)
 • اعلام نتیجه به دانشکده ،گروه های آموزشی مربوط و اداره امور آموزش یا اداره تحصیلات تکمیلی
بررسی درخواست دانشکده ها برای اضافه نمودن درس و اعمال درخواستهای مورد تایید در سامانه خدمات آموزشی
 • بررسی برنامه درسی مربوط
 • اضافه نمودن درس به دروس اختیاری یا تخصصی گرایشی (مصوبه 94/7 )شورای برنامه ریزی
 • اضافه نمودن دروس پیش دانشگاهی (دوره کارشناسی)و یا از مقطع پایین تر به عنوان دروس پیشنیاز (جبرانی دوره های تحصیلات تکمیلی)
اجرای بخشنامه های دفتر برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و اعمال آن در سامانه خدمات آموزشی
ثبت اطلاعات رشته و رشته گرایش در پورتال وزارت علوم

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/22
تعداد بازدید:
10163
برنامه ریزی درسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.