1397/06/14 میهمان کامل به سایر دانشگا‌ه‌ها چه مراحلی دارد؟
میهمان کامل به سایر دانشگا‌ه‌ها چه مراحلی دارد؟
- ثبت‌نام در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم (در اردیبشهت ماه)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مبدأ در سامانه ( درصورت موافقت)
- بررسی درخواست و تأیید آن توسط دانشگاه مقصد در سامانه ( در صورت موافقت)
- چاپ و ارائه تصویر درخواست در سامانه وزارت علوم ( توسط دانشجو)
- تأیید فرم یاد‌شده توسط دانشکده
- تأیید فرم یاد‌شده توسط مدیرامور آموزشی
- ثبت و ارسال فرم به دانشگاه مقصد
 
تلفن: 982188044040+
فاکس: 982188035187+
رایانامه:pr[at]alzahra.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
کدپستی: 1993893973
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال برای دانشگاه الزهرا محفوظ است.