1397/06/14 میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
میهمان تک‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلی دارد؟
- ارائه معرفی‌نامه از دانشگاه مبدأ به مدیریت امور آموزشی
- دریافت فرم انتخاب واحد از مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به دانشکده مربوطه برای درج کد درس و تعیین گروه درسی
- تأیید مدیر گروه مربوطه
- مراجعه دانشجو به مدیریت امور آموزشی برای تخصیص شماره دانشجویی
- ثبت انتخاب واحدهای اخذ شده در مدیریت امور آموزشی
- مراجعه دانشجو به مسؤول مالی معاونت آموزشی واریز شهریه
 
تلفن: 982188044040+
فاکس: 982188035187+
رایانامه:pr[at]alzahra.ac.ir
آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
کدپستی: 1993893973
logo-samandehi
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال برای دانشگاه الزهرا محفوظ است.