۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين

گروه اقتصاد

دکتر زهرا افشاری
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692419
شماره تلفن داخلی :2419
آدرس پست الکترونیکی :
z.afshari@alzahra.ac.ir
   
   
 دکتر فاطمه بزازان
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692757
شماره تلفن داخلی :2757
آدرس پست الکترونیکی :
fbazzazan@alzahra.ac.ir

   
دکتر مهدی پدرام
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692760
شماره تلفن داخلی :2760
آدرس پست الکترونیکی:
mehdipedram@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

   
دکتر جلال دهنوی
معاون گروه
رشته تحصیلی :اقتصاد انرژی
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم :2880
شماره تلفن داخلی :85692880
آدرس پست الکترونیکی:
j.dehnavi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 
 
  
دکترحسین راغفر
رشته تحصیلی : اقتصاد
مرتبه علمی : استاد
شماره تلفن مستقیم :85692394
شماره تلفن داخلی :2394
آدرس پست الکترونیکی :
raghfar@alzahra.ac.ir

   
دکتر موسی خوش کلام خسروشاهی

رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم:2880
شماره تلفن داخلی:85692880
آدرس پست الکترونیک:
m.khosroshahi@alzahra.ac.ir
 
 
   
دکتر صدیقه عطرکار روشن
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692379
شماره تلفن داخلی:2379
آدرس پست الکترونیک:
s.a.roshan@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار
 
 
   
دکترابوالفضل شاه آبادی
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:استاد
شماره تلفن مستقیم:85692417
شماره تلفن داخلی: 2386-2418-2417
آدرس پست الکترونیک:
a.shahabadi@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

 

 
دکتراسماعیل صفرزاده
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:استادیار
شماره تلفن مستقیم: 88058491
شماره تلفن داخلی:2718-2417-2745
آدرس پست الکترونیک:
e.safarzadeh@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

   
دکتر زهرا عزیزی
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی: استادیار
شماره تلفن مستقیم:85692988
شماره تلفن داخلی:2988
آدرس پست الکترونیک:
z.azizi@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار

   
دکترحمید کرد بچه
رشته تحصیلی: اقتصاد
مرتبه علمی:دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692752
شماره تلفن داخلی:2752
آدرس پست الکترونیک:
h.kordbacheh@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی
 


 
دکتر میرحسین موسوی
مدیر گروه
رشته تحصیلی:اقتصاد
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم:85692745
شماره تلفن داخلی:2745
آدرس پست الکترونیک:
hmousavi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/07
تعداد بازدید:
24719
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.