۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

گروه حقوق

   

              دکتر فاطمه پورمسجدیان
رشته تحصیلی : حقوق خصوصی
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :88058901
شماره تلفن داخلی :2068
آدرس پست الکترونیکی :
fmasjedian@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 


   
 

دکتر الهام شریعتی

رشته تحصیلی:فقه و حقوق خصوصی
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692403
شماره تلفن داخلی :2403
آدرس پست الکترونیکی :
e.shariati@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار
 
  

دکتر سیده لطیفه حسینی
مدیر گروه

رشته تحصیلی : حقوق بین الملل
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم :2774
شماره تلفن داخلی :85692774
آدرس پست الکترونیکی :
l.hosseini@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


   

دکترخدیجه مظفری سیبنی

رشته تحصیلی:حقوق خصوصی
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم: 85692886
شماره تلفن داخلی:2886
آدرس پست الکترونیک:
kh.mozafari@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار
 
   

دکتر الهه مرندی

رشته تحصیلی:حقوق عمومی
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم:2379
شماره تلفن داخلی:85692379
آدرس پست الکترونیک:
e.marandi@alzahra.ac.ir
 
 
گوگل اسکولار 

   


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/09
تعداد بازدید:
15962
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.