۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

گروه مطالعات


دکترمحسن بدره
رشته تحصیلی : مطالعات زنان
مرتبه علمی :استادیار
شماره تلفن مستقیم :2401
شماره تلفن داخلی :85692401
آدرس پست الکترونیکی :
m.badreh@alzahra.ac.i
r
 

 

 
 
  

دکتر افسانه توسلی

رشته تحصیلی :جامعه شناسی
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692757
شماره تلفن داخلی :2757
آدرس پست الکترونیکی : afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 


 

   

دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

رشته تحصیلی :روانشناسی
مرتبه علمی :دانشیار
شماره تلفن مستقیم :85692768
شماره تلفن داخلی :2768
آدرس پست الکترونیکی :
m.shkazemi@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 
   

                دکتر زهرا میرحسینی
                     مدیر گروه
رشته تحصیلی :جامعه شناسی 
مرتبه علمی : استادیار
شماره تلفن مستقیم :85692410
شماره تلفن داخلی :2410
آدرس پست الکترونیکی:
z.mirhosseini@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی

 

 

 
  

دکتر فاطمه ابراهیمی ورکیانی

رشته تحصیلی :
مرتبه علمی :
شماره تلفن مستقیم :85692391
شماره تلفن داخلی :2391
آدرس پست الکترونیکی :
@alzahra.ac.ir
وب سایت شخصی


طرح درس

گوگل اسکولار
 
 

 

  


 


 


 

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/23
تعداد بازدید:
13342
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.