۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

چارت درسی

 سرفصل دروس مطالعات خانواده

چارت درسی  گروه مطالعات خانواده                                      

 دانشجویان کارشناسی رشته علوم مطالعات خانواده با گذراندن 144واحد فارغ التحصیل میگردند :

( تعداد واحد دروس پیش دانشگاهی نیز باید محاسبه گردد)

- دروس عمومی20 واحد

- دروس پایه44 واحد

- دروس تخصصی الزامی66 واحد

- دروس تخصصی – اختیاری8 واحد

- دروس پیش دانشگاهی 6 واحد

 

دروس پیش دانشگاهی:

 

 

شماره

نام درس

واحد

 

 

102-15-12

ریاضی پیش دانشگاهی

2

 

 

1814245

زبان پیش دانشگاهی

4

 

 دروس عمومی:

 

 

 

 

گرایش

شماره درس

نام درس

واحد

 

 

مبانی نظری

اسلام

(4 واحد)

1112055

اندیشه اسلامی (1)

2

 

 

1112056

اندیشه اسلامی (2)(پیشنیاز1112055)

2

 

 

1112058

انسان دراسلام (پیشنیاز1112055)

2

 

 

1112118

حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام

2

 

 

تاریخ و

تمدن

اسلامی

(2واحد)

1112104

تاریخ تحلیلی صدراسلام

2

 

 

1112103

تاریخ امامت

2

 

 

1112106

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

2

 

 

انقلاب

اسلامی

(2 واحد)

1112059

انقلاب اسلامی ایران

2

 

 

1112002

آشنایی با قانون اساسی

2

 

 

1112057

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

 

 

اخلاق اسلامی

(2 واحد)

1112007

اخلاق اسلامی

2

 

 

1112003

آئین زندگی

2

 

 

1112007

فلسفه اخلاق

2

 

 

1112128

عرفان عملی اسلام

2

 

 

1814311

زبان خارجی ( عمومی )

3

 

 

1816246

فارسی

3

 

 

1112119

دانش خانواده و جمعیت

2

 

 

1611072

تربیت بدنی

1

 

 

1611331

ورزش (1) (پیشنیاز1611072)

1

 

 

 

 

 

تربیت بدنی ویژه

5/. ت

5/.ع

 

 

 

ورزش (1) (پیشنیاز1611072)

1

 

 
دروس پایه=44 واحد:                                                                                                           

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

003-15-12

آسیب شناسی روانی 1

2

روانشناسی شخصیت –روانشناسی رشد1

005-15-12

آسیب شناسی روانی 2

2

آسیب شناسی روانی 1

014-15-12

آیین دادرسی مدنی

2


015-15-12

اصول فقه

3


026-15-12

تربیت در اسلام

2


030-15-12

ترجمه و درک متون عربی

2

قواعد صرف و نحو عربی

033-15-12

تعهدات و قراردادها

2


079-15-12

روانشناسی تربیتی

2


082-15-12

روانشناسی اجتماعی

2


089-15-12

روانشناسی شخصیت

2

روانشناسی رشد2-همنیاز

092-15-12

روانشناسی عمومی 1

2


093-15-12

روانشناسی عمومی 2

2

روانشناسی عمومی 1

103-15-12

ریاضیات پایه

2


115-15-12

قواعد صرف عربی

2


121-15-12

قواعد نحو عربی

2


130-15-12

کلیات حقوق

2


137-15-12

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی

3


142-15-12 مبانی جمعیت شناسی  
144-15-12 مبانی مددکاری اجتماعی  
167-15-12 نظریه های جامعه شناسی 2 مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 
168-15-12 نظریه های جامعه شناسی 2 نظریه های جامعه شناسی 1 

دروس تخصصی الزامی=66واحد: 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

001-15-12

آسیب شناسی اجتماعی خانواده

2


004-15-12

آسیب شناسی روانی خانواده

2


011-15-12

آمار استنباطی

2

مقدمات آمار

017-15-12

اصول و فنون مشاوره

2


020-15-12

بهداشت روانی خانواده

2

خانواده درمانی

034-15-12

تفسیر موضوعی قرآن 1

3


042-15-12

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2


043-15-12

جامعه شناسی تاریخی خانواده

2


048-15-12

جامعه شناسی خانواده

3

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی

058-15-12

حقوق بشر

3

کلیات حقوق

060-15-12

حقوق تطبیقی

2


063-15-12

حقوق جزای عمومی

2

کلیات حقوق

066-15-12

حقوق مدنی 1

2


069-15-12

حقوق مدنی 2

3

حقوق مدنی 1

075-15-12

خانواده درمانی

2

نظریه های های روان درمانی

077-15-12

خانواده و سیاست های اجتماعی

2

جامعه شناسی خانواده

086-15-12

روانشناسی رشد2

2

روانشناسی رشد 1

087-15-12

روانشناسی رشد1

2

روانشناسی عمومی2

096-15-12

روش تحقیق عملی

3

روش تحقیق نظری

099-15-12

روش تحقیق نظری

2

آمار استنباطی (هم‌نیاز)

107-15-12

زبان تخصصی 1

2


109-15-12

زبان تخصصی 2

2

زبان تخصصی 1

066-15-12

قواعد فقه

2

اصول فقه-متون تخصصی فقهی-حقوقی 3

125-15-12

کارورزی

4

روش تحقیق عملی-هم‌نیاز

150-15-12

متون تخصصی فقهی-حقوقی1

2

ترجمه و درک متون عربی

151-15-12

متون تخصصی فقهی-حقوقی2

2

متون تخصصی فقهی-حقوقی1

152-15-12

متون تخصصی فقهی-حقوقی3

2

متون تخصصی فقهی-حقوقی2

156-15-12

متون تخصصی فقهی-حقوقی4

2

متون تخصصی فقهی-حقوقی3

166-15-12

مقدمات آمار

2

ریاضیات پایه

170-15-12

نظریه‌های روان درمانی

2

روانشناسی اجتماعی –روانشناسی تربیتی

171-15-12

سمینار

2
دروس تخصصی - اختیاری:

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

085-15-12

روانشناسی جنسیت

2


124-15-12

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

روش تحقیق عملی

018-15-12

اقتصاد خانواده

2

کلیات اقتصاد

022-15-12

پویایی گروه

2


035-15-12

تفسیر موضوعی قرآن 2

3

تفسیر موضوعی قرآن 1

046-15-12

جامعه شناسی توسعه

2


047-15-12

جامعه شناسی جنسیت

2


053-15-12

جامعه شناسی روستایی

2

مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی

054-15-12

جامعه شناسی نوجوانی و جوانی

3

کلیات حقوق- حقوق جزای عمومی- نظریه های جامعه شناسی

061-15-12

حقوق جزای اختصاصی

2

کلیات حقوقی-حقوق جزای عمومی

073-15-12

خانواده در روایت (با تاکید بر بررسی و نقد روایاتی در مدح)

2


128-15-12

کلیات اقتصاد

2


157-15-12

مددکاری اجتماعی کاربافرد 1

2


162-15-12

مددکاری اجتماعی کاربافرد 2

2

مددکاری اجتماعی کاربافرد 1

018-15-12

اقتصاد خانواده

2

کلیات اقتصاد

163-15-12

مدیریت خانواده

2


054-10-90

آشنایی با دفاع مقدس

2


002-11-92

آشنایی با دفاع مقدس

2


001-11-99

مبانی کارآفرینی

2


716-91-90

مبانی کارآفرینی

2


002-12-11

آشنایی با قانون اساسی

2


054-15-12

جامعه شناسی قشر و نابرابری های اجتماعی

2مهارت های زندگی دانشجویی

2
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/13
تعداد بازدید:
11614
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.