۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ آذر
اولویت های پژوهشی و حمایت مالی از پایان نامه ها

الویت های پژوهشی 

اعلام اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به دانشکده ها......ادامه
اعلام اولویت های پژوهشی دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تامینی به دانشکده ها.....ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به دانشکده ها......ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز......ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی بانک دی.....ادامه 
اعلام اولویت های پژوهشی ارتقا حقوق کودکان....ادامه 
الویت های پژوهشی و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
 

حمایت مالی از پایان نامه ها 

فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی...ادامه
اعلام حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی توسط سازمان خصوصی سازی به دانشکده ها....ادامه
حمایت مالی و معنوی از پایان نامه دانشجویان....ادامه 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/23
تعداد بازدید:
1412
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.