۱۴۰۲ يکشنبه ۱۲ آذر

کارشناسان امور فرهنگی و اجرایی


خانم مرضیه سادات معینی
مسئول دفتر 

تلفن :                  85692417
                              85692418
                              88058491
فکس:                  88047862

پست الکترونیک:
socialeconomic@alzahra.ac.ir


                         

خانم زهرا حاج موسی
کارشناس مسئول

کارشناس فناوری اطلاعات- مسئول سایت
تلفن:85692913
پست الکترونیک:
hajmoosa@alzahra.ac.ir

 
 
 

آقای رضا حبیب الهی
کارشناس مالی

تلفن : 85692413
پست الکترونیک:
 


تاریخ به روز رسانی:
1401/06/21
تعداد بازدید:
991
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.