۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي

طرح هاي پژوهشي

1

زهرا

افشاري

طرح پژوهشي

اصر نابرابري جنسيتي بر باروري رشد و بهره وري در ايران

 

1393

2

مهدي

پدرام

تاليف و تصنيف كتاب

مقدمه اي بر اقتصاد كلان پيشرفته رشد و نوسانات تجاري

 

1393

3

مهدي

پدرام

طرح پژوهشي

اثر نوسانات نرخ ارز بر بخشهاي حقيقي اقتصاد (مطالعه موردي بخش صنعت)

 

1391

4

مهدي

پدرام

طرح پژوهشي

اثر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازار سهام در ايران(مورد بازار سهام تهران)

 

1389

5

صديقه

عطر كار روشن

طرح پژوهشي

سد و نيروگاه تلمبه اي ذخيره اي سياه بيشه

 

1386

6

صديقه

عطر كار روشن

طرح پژوهشي

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي طرح هاي توسعه بزرگ صنعني كاوه

 

1387

7

صديقه

عطر كار روشن

طرح پژوهشي

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت و رعايت ملاحظات زيست محيطي مجتعم هاي پتروشيمي

 

1387

8

صديقه

عطر كار روشن

طرح پژوهشي

نظارت و بازرسي از روند پيشرفت و رعايت ملاحظات سد كارون 4

 

1393

9

افسانه ملقب زهرا

توسلي

طرح پژوهشي

پيامدهاي فرهنگي اشتغال زنان در خانواده

 

1391

10

فريبا

سيدان

طرح پژوهشي

بررسي مضامين مربوط به زن در ساختار روايت قصه هاي عاميانه و فرهنگ عاميانه لري

 

1392

11

فريبا

سيدان

طرح پژوهشي

نيازسنجي ازاعضا سازمان دانش آموزي در زمينه اوقات فراغت

 

1390

 

محمدعلي

بابائي زكليكي

طرح پژوهشي

خدمات مشاوره براي اجراي پروژه برگزاري كانون معاونان شهرداري تهران

 

1391

16

ندا

عبدالوند

طرح پژوهشي

تدوين طرح تحول و برنامه راهبردي مركز نشر دانشگاهي

 

1394

17

ندا

عبدالوند

طرح پژوهشي

طراحي نظام ملي نشر علمي ايران، مطالعه تطبيقي نظام نشر علمي كشورهاي هدف و تدوين اساسنامه جديد براي مركز نشر دانشگاهي

 

1395

23

مينا

رنجبر فرد

طرح پژوهشي

نيازسنجي آموزشي اعضاي غيرهيات علمي دانشگاه الزهرا

 

1393

24

مينا

رنجبر فرد

طرح پژوهشي

ارائه روشي براي ارزيابي عملكرد كاركنان ستادي بيمه دي

 

1395

1

خديجه

سفيري

طرح پژوهشي

بررسي مفهوم سلامتي و بيماري در بين دانشجويان دانشگاه هاي تهران و الزهرا

 

1387

2

محمد تقي

شيخي

طرح پژوهشي

بررسي جامعه شناختي تطبيقي كيفيت زندگي زنان شاغل و خانه دار 50-18 ساله در شهر تهران

 

1391

3

محمد تقي

شيخي

طرح پژوهشي

بررسي تطبيقي وضعيت كيفيت زندگي زنان و مردان به دنبال فوت يكي از آنان در شهر تهران

impact facror of death on quality of life of the remaining

1393

11

مريم

قاضي نژاد

طرح پژوهشي

طرد اجتماعي جوانان و علل زمينه ساز آن در ايران

 

1391

12

سوسن

باستاني

طرح پژوهشي

ايران واينترنت ( طرح ملي )

 

1386

15

منصوره اعظم

آزاده

طرح پژوهشي

رضايت شغلي زنان دربخش غيردولتي تحصيل درشهرستانهاي نمونه

 

1380

16

منصوره اعظم

آزاده

طرح پژوهشي

تحقيق ميداني شرايط فرايند آثار و دستاوردهاي جداسازي جنسيتي در آموزش عالي(بررسي موردي و مقايسه تطبيق دانشگاه الزهرا و دانشگاه شهيد بهشتي)

 

1386

17

منصوره اعظم

آزاده

طرح پژوهشي

بررسي تاثير كمك هاي مادي و غير مادي نهاد هاي حمايتي بر كيفيت زندگي خانواده هاي زندانيان كشور

 

1391

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/13
تعداد بازدید:
3513
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.