۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير

الويت هاي پژوهشي

اعلام اولويت هاي پژوهشي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران به دانشكده ها......ادامه
اعلام اولويت هاي پژوهشي دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تاميني به دانشكده ها.....ادامه 
اعلام اولويت هاي پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به دانشكده ها......ادامه 
اعلام اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز......ادامه 
اعلام اولويت هاي پژوهشي بانك دي.....ادامه 
اعلام اولويت هاي پژوهشي ارتقا حقوق كودكان....ادامه 
الويت هاي پژوهشي و فناوري سازمان حفاظت محيط زيست ادامه 

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/27
تعداد بازدید:
3399
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.