۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

اطلاعات مفید برای اعضاء هیئت علمی جدید

 اقداماتی که هر عضو هیئت علمی در بدو ورود لازم است انجام دهد:
• در خواست پرتال
• نامه درخواست نام کاربری سامانه گلستان و تکمیل اطلاعات گلستان 2 بار در سال (یکبار برای امتیاز هفته پژوهش در مهر ماه و یکبار برای محاسبه امتیاز گرنت در اسفند ماه)
فلوچارت فرایند تأیید فعالیتهای پژوهشی در گلستان
راهنمای ورود اطلاعات گلستان
مستندات فعالیت پژوهشی در سامانه گلستان 
نکات ضروری سامانه گلستان
ایجاد/ویرایش اطلاعات پروفایل google scholar و researchgate (با وابستگی سازمانی دانشگاه الزهرا) 
راهنمای ایجاد google scholar و researchgate 
درخواست گرنت بدو ورود افراد جدید الاستخدام

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/24
تعداد بازدید:
1345
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.