۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
4) در چه صورت میتوان درخواست معادل سازی کرد؟
سئوال:
پاسخ:

· درصورتی که دو درس از نظرمقطع، محتوا ،تعداد واحد و نوع واحد (عملی و نظری) یکسان باشند

· دروس از نظر نام، محتوا ،تعداد واحد،نوع واحد عملی نظری و تعداد حل تمرین و دانشکده ارائه دهنده درس یکسان باشند

· یک درس غیر فعال شده و از برنامه خارج می شود و یک درس فعال باقی مانده و در سایر برنامه های درسی همآن دانشکده از کد یکسان استفاده می‌شود

تاریخ:
1397/03/25
تعداد بازدید:
206
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.