۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
6) روش اخذ درس معادل توسط دانشجو چیست؟
سئوال:
پاسخ:

دانشجو یا دانشجویان توسط گروه آموزشی مربوط به آموزش و یا تحصیلات تکمیلی معرفی می شوند تا کنترل سرفصل برای ایشان حذف و مجاز به اخذ درس مورد نظر شوند

تاریخ:
1397/03/25
تعداد بازدید:
201
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.