۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر
7) چه درس هایی را میتوان در یک برنامه درسی خاص بدون طرح در شورا اضافه نمود؟
سئوال:
پاسخ:

- مطابق تفویض اختیاری که به این دفتر در شورای برنامه ریزی مهرماه 94 اعطا شده ،درسهای دارای سرفصل مصوب وزارت علوم یا مصوب یکی از ده دانشگاه برتر با ارائه سرفصل درس وصلاحدید گروه آموزشی و ارائه موافقت شورای گروه امکان اضافه شدن به دروس اختیاری یا تخصصی گرایش، دارد

- درس هایی که به تشخیص گروه آموزشی به عنوان دروس پیش دانشگاهی ارائه می شود.

- دروسی که به تشخیص گروه آموزشی لازم است دانشجو از مقطع پایین تر به عنوان جبرانی اخذ نماید.

تاریخ:
1397/03/25
تعداد بازدید:
278
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.