۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
بررسی راه های تعامل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با معاونین سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی
ارسال شده در تاریخ 1398/03/25
ساعت 14:07
بسمه تعالی
 

در راستای افزایش تعامل با بخش صنعت و همچنین عمل به آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان، دومین نشست با این سازمان برگزار گردید.

در این نشست دکتر سیف برقی(معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی)، دکتر مسعودی(مدیر برنامه ریزی وتوسعه آموزشی)، دکتر غائبی(رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی)، دکتر حناچی (مدیر همکاری های علمی بین المللی)، دکتر دهشیری(معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی) از دانشگاه الزهراء(س) و دکتر نوری(معاون رفاه و مشارکت های اجتماعی)، مهندس صادقی(معاون حمایت های اجتماعی)، مهندس لطفی(معاون توانمندسازی و کارآفرینی)و خانم هادی فر(کارشناس اداره مشارکت ها و مسئول ترویج کار داوطلبانه ) از طرف سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی حضور داشتند.

در این جلسه حاضران به بحث و گفتگو درخصوص نحوه تعامل و همکاری هرچه بیشتر طرفین پرداختند و به راه های بسیار کارآمد جهت رسیدن به اهداف مشترک دست یافتند. در پایان جلسه هردو طرف اعلام تمایل به همکاری های همه جانبه نمودند و مقررشد نمایندگان دانشگاه و سازمان پیگیری امور را انجام دهند.

این جلسه در سالن دکتر سوسن سیف واقع در طبقه هفتم خوارزمی به میزبانی دانشگاه الزهراء(س) در تاریخ 20خردادماه 1398 برگزار گردید.

 
ارسال کننده:
تعداد بازدید:777
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_eduplaninng_block3636
برچسب ها
فیلم مرتبط
صوت
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.