۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد/ سمت

ایمیل

شماره مستقیم

+ 8569 (021)

شماره تلفن داخلی

1

میلاد مهری سوخته کوهی

مدیر گروه مهندسی برق

m.mehri@alzahra.ac.ir

-

2151

2

ژیلا امینی ششده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

Zh.amini@alzahra.ac.ir

-

2176

3

عصمت رفیعی کراچی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

e.rafiee@alzahra.ac.ir

 -

2141

4

امیره سیدفرجی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

sfaraji@alzahra.ac.ir

-

2176

5

فریبرز موسوی مدنی

معاون اجرایی دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

mosavif@alzahra.ac.ir

88617534

2113

6

غلامرضا نصیری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع 

Reza_nasiri@aut.ac.ir

-

2154

7

مریم اسمعیلی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

Esmaeili_m@alzahra.ac.ir

88617535

2014

8

مریم اقبالی زارچ

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

m.eghbalizarch@alzahra.ac.ir

-

2141

9

جعفر باقری­ نژاد

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

jbagheri@alzahra.ac.ir

88617535

2178

10

رضا سمیع ­زاده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

rsamizadeh@alzahra.ac.ir

-

2163

11

مهدی سیف برقی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

88617538

2150

12

محمدعلی صنیعی منفرد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

mas_monfared@alzahra.ac.ir

-

2155

13

پرویز فتاحی

مدیر گروه مهندسی صنایع 

p.fattahi@alzahra.ac.ir

-

2191

14

فرزانه اجاق­ نژاد

مدیر گروه­ مهندسی عمران و مکانیک

f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir

-

2174

15

کاملیا انزوایی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

c.enzevaee@alzahra.ac.ir

88617536

2269

16

مهراله رخشانی­ مهر

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

m.rakhshanimehr@alzahra.ac.ir

-

2158

17

محمد امین رودک

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

a.roudak@alzahra.ac.ir

-

3033

18

محمدرضا کیوان­پور

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

keyvanpour@alzahra.ac.ir

88617538

2150

19

نوشین ریاحی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی 

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

nriahi@alzahra.ac.ir

88617538

2159

20

مسعود ساغریچیان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

masoud.saghar@gmail.com

-

2153

21

هادی شکیبیان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

h.shakibian@alzahra.ac.ir

-

3035

22

رضا عزمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

azmi@alzahra.ac.ir

azmi_ra@yahoo.com

88617536

2171

23

سید محمدحسین هاشمی­ نژاد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

smh.hasheminejad@alzahra.ac.ir

-

2177

24

وجیهه ثابتی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

v.sabeti@alzahra.ac.ir


2143

25

فاطمه احمدی بویاغچی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

fahmadi@alzahra.ac.ir

-

2140

26

محمدصادق عابدی نژاد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

m.abedinejad@alzahra.ac.ir

-

3034

27

نگین مفتونی

معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

n.maftouni@alzahra.ac.ir

-

2175

28

حامد مقتدری اصفهانی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

h.moqtaderi@alzahra.ac.ir

-

2161

29

امین­ رضا نقره­ آبادی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

a.noghrehabadi@alzahra.ac.ir

-

2270

 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/09
تعداد بازدید:
8299
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.