۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

فرم های داخلی دانشکدهمقطــــع دکـــــــــتــری 
 عنوان دریافت
کاربرگ برگزاری پیش دفاع از رساله دکتری
 

مقطع کارشناسی ارشـــد
 عنوان دریافت
فرم ارزشیابی استاد راهنما از پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد (گروه کامپیوتر)
 فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه
 مجوز ورود مهمانان جلسه دفاع
 فرم انتخاب استاد درس سمینار و پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
 فرم رضایت نامه به داور
 
مقــــطـع کــارشـــناســی
 عنوان دریافت
پیشخوان خدمت اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو
کاربرگ ارزشیابی صنعت از دانشجو
فرم پیشنهاد و ثبت‌نام پروژه پایانی کارشناسی
فرم انتخاب استاد درس پروژه پایانی دانشجویان مقطع کارشناسی
فرم انتخاب استاد درس کار آموزی دانشجویان مقطع کارشناسی
فرم نهایی ارزشیابی پروژه
برگه ادعای دانش آموختگی ویژه کارشناسی

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
1129
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.