۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ اسفند

فرم های داخلی دانشکده

 دکتری

  • کاربرگ برگزاری پیش دفاع از رساله دکتری

  •
 

 کارشناسی

پیشخوان خدمت اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو


فرم های آموزشی کارشناسی دانشگاه (ادعای دانش آموختگی - استشهاد محلی - تعهد محضری - تقاضای دریافت دانشنامه - درخواست صدور کارت دانشجویی - درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/25
تعداد بازدید:
3926
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.