۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

معاون، مدیران و کارشناسان

 
 
 
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
 
سرکار خانم دکتر زینب صادقی سهل آباد
 
تحصیلات : دکترای زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران
کارشناسی زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران
پست الکترونیک : z.sadeghi@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88213547
تلفن تماس داخلی : 2496
نمابر : 88213547
رزومه
  
 
 
 
 مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
 
سرکار خانم اقبال اصلانی
 
تحصیلات : کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسلام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : .e.aslani@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88056908
تلفن تماس داخلی : 2494
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
 
مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
 
سرکار خانم مطهره حسنی
 
تحصیلات : کارشناسی زبان روسی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 88213547
تلفن تماس داخلی : 2496
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارشناس کانونهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و هنری 
( کارشناس فعالیت های دینی و قرآنی)
 
سرکار خانم سپیده اکبری
 
تحصیلات : کارشناسی ارشد رایانش امن از دانشگاه مالک اشتر
کارشناسی نرم افزار از دانشگاه الزهرا(س) 
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 85692491
تلفن تماس داخلی : 2491
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
 
کارشناس نظارت و ارزیابی
(کارشناس سامانه جامع فرهنگی، کارشناس ثبت در درگاه فرهنگی وزارت عتف)

سرکار خانم الهام ارجینی

تحصیلات : کارشناسی ارشد فتونیک از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر از دانشگاه بناب
پست الکترونیک:e.arjeini@gmail.com
شماره تماس مستقیم : 85692893
تلفن تماس داخلی : 2893
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
کارشناس دبیرخانه کمیسیون ماده یک ارتقای اساتید 

سرکار خانم الناز پاک خصال
 
تحصیلات : دکترای جامعه شناسی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک: e.pakkhesal@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88213547
تلفن تماس داخلی : 2495
نمابر : 88213547
 
 
 
کارشناس مسئول مالی

سرکار خانم طاهره حسین زاده

تحصیلات : کارشناسی فقه و حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
پست الکترونیک: thoseinzadeh@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 88216899
تلفن تماس داخلی : 2480
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
کارشناس مسئول سمعی بصری، تبلیغات و رسانه های دیجیتال
( کارشناس دبیرخانه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی
کارشناس دبیرخانه اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی
عضو کمیته  فرهنگی آموزشی مدیریت سبز)
(کارشناس ناظر سامانه جامع فرهنگی، کارشناس وبگاه و پایگاه اطلاع رسانی،
کارشناس رایانه و فضای مجازی، خبرنگار فرهنگی و رابط اطلاع رسانی روابط عمومی)

سرکار خانم مریم صمدیان

تحصیلات :کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : samadiyan@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692405 , 88625817
تلفن تماس داخلی : 2405
نمابر : 88213547
 
 
 

 
 
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
 
سرکار خانم نفیسه السادات صدری
 
تحصیلات : کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه  پیام نور محلات
پست الکترونیک : 
شماره تماس مستقیم : 88041343 .85692493
تلفن تماس داخلی : 2493
نمابر : 88213547
  
 
 
کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

سرکار خانم ضیافت بیاتی

تحصیلات : کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی نقاشی از دانشگاه کرمان
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 85692898
تلفن تماس داخلی : 2898
نمابر : 88213547
 
 
 
کارشناس نشریات دانشجویی
(کارشناس تشکلهای اسلامی 
)
 
سرکار خانم زهرا نعمتی

تحصیلات : کارشناسی ارشد فتونیک ازدانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی فیزیک از دانشگاه تفرش
پست الکترونیک :
شماره تماس مستقیم : 85692895
تلفن تماس داخلی : 2895
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کارشناس مسئول مراسم
 
سرکار خانم فرانک نیسی
تحصیلات :کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا(س)
پست الکترونیک : f.neici@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692488
تلفن تماس داخلی : 2488
نمابر : 88213547
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/01
تعداد بازدید:
4821
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.