۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاهنظر به این که خوابگاه در نظام تربیتی ـ آموزشی از جایگاهی حساس و کلیدی برخوردار است، پرداختن به مسائل فرهنگی آن نیز مستلزم برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اساسی و راهبردی می‌باشد. به همین منظور شورای فرهنگی خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) با هدف رشد همه جانبه دانشجویان در سال 1391 با تصویب شورای تخصصی ـ فرهنگی دانشگاه تأسیس گردید.

اهداف:
شورای فرهنگی خوابگاه دانشگاه الزهرا(س)  براساس بند 4 صورت جلسه شماره 26 شورای تخصصی ـ فرهنگی دانشگاه در تاریخ 27 بهمن 1392 با اهداف زیر درخصوص دانشجویان خوابگاهی پایه گذاری گردیده است:
• تعمیق هر چه بیشتر باورهای دینی
• رشد روحیه اخلاق مداری
• سازگاری و تعاملات مثبت اجتماعی
• تقویت فرهنگ خودباوری
• کسب مهارت های مختلف مورد نیاز در حوزه  جسم و روح

وظایف:
1. سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، علمی و ورزشی در خوابگاه
2. شناسایی نخبگان دانشجویی، فراهم سازی بستر شکوفایی و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان در فضای خوابگاه


اعضای شورای فرهنگی:
1) معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان رئیس شورا
2) مدیر فرهنگی یا مدیر اجتماعی به عنوان دبیر شورا
3) مدیر دانشجویی
4) نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
5) نماینده بسیج دانشجویی (الزاماً ساکن خوابگاه)
6) مسئول اداره  امور خوابگاه ها
7) دو مسئول شب و یک مسئول روز خوابگاه
8) مسئول دبیرخانه (رابط فرهنگی خوابگاه)
9) سه نماینده دانشجویی ساکن خوابگاه از مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/05
تعداد بازدید:
7987
دانشگاه الزهرا
تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، معاونت فرهنگی و اجتماعی
کدپستی :
1993893973
تلفن : 982188213547+    982185692496+ فاکس : 982188213547 +
 farhangi[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.