۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

اعضای پیشین هیات امناء

عنوان هیات امنا

اسامی اعضاء

هیأت امنای دانشگاه های منطقه 2 تهران

«شامل دانشگاه های: تهران، الزهرا(س)،

صنعتی امیر کبیر، تربیت معلم اراک،

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت معلم »

سال های 1373 1370

1.    دکتر مصطفی معین/ دکتر محمدرضا هاشمی گلپایگانی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیأت امناء.

2.    مهندس سید اسماعیل آوینی، معاون اداری و مالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.

3.    دکتر محمد سعید تسلیمی، عضو هیأت امناء.

4.    دکتر محمد حسین عادلی، عضو هیأت امناء.

5.    دکتر مرتضی سهرابی، عضو هیأت امناء.

6.    دکتر عارف، عضو هیأت امناء.

7.    دکتر حکیمه دبیران، عضو هیأت امناء.

8.    دکتر سید جعفر شهیدی، عضو هیأت امناء.

9.    دکتر محمدرضا رحیمیان/دکتر غلامعلی افروز/ دکتر محمد رضا عارف یزدی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء.

10.             رؤسای دانشگاه های ذیربط.

هیأت امنای منطقه مرکزی

« مرکب از دانشگاه های: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، هنر، علامه طباطبایی، الزهرا(س)، زنجان و مرکز تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان

و از سال 75 شامل دانشگاه های: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، هنر، علامه طباطبایی، الزهرا(س)، تربیت معلم اراک و بین المللی امام خمینی (ره)

سال های 82 - 1374

1.    دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی/ دکتر مصطفی معین/ دکتر جعفر میلی منفرد، وزیر فرهنگ و آموزش عالی/ وزیر/ سرپرست علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء.

2.    دکتر سید محمد میرمحمدی، عضو هیأت امناء.

3.    دکتر هادی ندیمی، عضو هیأت امناء.

4.    دکتر حکیمه دبیران، عضو هیأت امناء.

5.    دکتر سعید سهراب پور، عضو هیأت امناء.

6.    مهندس سید مصطفی میر سلیم، عضو هیأت امناء.

7.    مهندس محمدرضا باهنر، عضو هیأت امناء.

8.    دکتر عطاء اله کوهیان، رئیس دانشگاه الزهراء و دبیر هیأت امناء و دبیر کمیسیون دائمی.

9.    بهاء الدین شریعت، مدیر کل دفتر هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی.

10.    علی کبیری/ واعظ مهدوی، نماینده سازمان برنامه و بودجه.

11.    رؤسای دانشگاه های ذیربط.

12.    حجت الاسلام و المسلمین قربانعلی دری نجف آبادی (از سال 81).

13.    مهندس سیف اله ابراهیمی (از سال 81).

14.    دکتر دانش، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء منطقه مرکزی (از سال 81).

15.    دکتر کاظم معتمدنژاد (از سال 81).

16.    دکتر مهاجرانی (از سال 81).

17.    مهندس فروزنده (از سال 81).

18.    دکتر سید عبداله میر طاهری/ دکتر علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دبیر هیأت امناء (از سال 81).

19.    دکتر مموئی، مدیر کل امور آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (از سال 81).

هیأت امنای دانشگاه الزهرا (س)

سال های 1384 1383

1.   دکتر جعفر توفیقی، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء.

2.   دکتر حداد عادل، عضو هیأت امناءو رئیس مجلس شورای اسلامی.

3.   مهندس مرعشی، عضو هیأت امناء و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

4.   مهندس ویسه، عضو هیأت امناء و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

5.   مهندس مشایی، عضو هیأت امناء و رئیس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران.

6.   دکتر سوسن سیف، عضو هیأت امناء.

7.   دکتر سبحانی، عضو هیأت امناءو نماینده مجلس شورای اسلامی.

8.   دکتر وطنی، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی.

9.   دکتر صدیقی، معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

10. دکتر خدادادی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء و معاون پارلمانی وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری.

11. دکتر زهرا رهنورد، دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه.

12. فرح الملوک احمدزاده، مدیر دفتر طرح و برنامه.

دوره سوم هیأت امنای دانشگاه الزهرا (س)

سال های 1388 1385

1.      دکتر محمد مهدی زاهدی/ دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء.
دکتر حداد عادل، عضو هیأت امناء و رئیس مجلس شورای اسلامی.

2.      دکتر طبیب زاده، عضو هیأت امناء و معاون رئیس جمهور در امور زنان.

3.      مهندس رحمتی، عضو هیأت امناء و وزیر راه و ترابری.

4.      دکتر نسرین سلطانخواه، عضو هیأت امناء و عضو شورای شهر.

5.      دکتر حسینی، معاون وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.

6.      دکتر میلانی، مدیر کل دفتر آموزش عالی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی/ دکتر محمد حسن صادقی مقدم، معاون امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری/ دکتر الهیار ترکمن، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

7.      دکتر سوسن سیف، عضو هیأت امنا.

8.      دکتر مهدی ایرانمنش، مدیرکل دفتر هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی/ معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی.

9.      دکتر زهرا رهنورد/ دکتر محبوبه مباشری، دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه.

10. فرح الملوک احمدزاده، مدیر دفتر طرح و برنامه.

دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه الزهرا (س)

سال های 1393 1389

1.    دکتر کامران دانشجو/ دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء.

2.    دکتر مهدی ایرانمنش/ دکتر سعید سمنانیان، معاون وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی.

3.    دکتر حسن زیاری/ دکتر محمد تقی خانی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.

4.    دکتر الهیار ترکمن، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

5.    دکتر علی سعیدلو، عضو هیأت امناء.

6.    دکتر طیبه صفایی، عضو هیأت امناء.

7.    مهندس اعظم السادات فراحی، عضو هیأت امناء.

8.    حجت الاسلام دکتر ابراهیم کلانتری، عضو هیأت امناء.

9.    دکتر خسرو دانشجو، عضو هیأت امناء.

10.   دکتر انسیه خزعلی، عضو هیأت امناء.

11.   دکتر محبوبه مباشری/ دکتر انسیه خزعلی، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء.

دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه الزهرا (س)

سال های 1397 1393

1.   دکتر محمد فرهادی/ دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء.

2.   دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی/ دکتر عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأت ممیزه مرکزی.

3.   دکتر محمد تقی خانی/ دکتر محمدتقی نظرپور، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.

4.   دکتر الهیار ترکمن/ دکتر غلامرضا گرایی نژاد/ فریدون نوری خواه، نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری/سازمان برنامه و بودجه کشور.

5.   دکتر محمدباقر نوبخت، عضو هیأت امناء.

6.   دکتر محمد مخبر، عضو هیأت امناء.

7.   دکتر الهام امین زاده، عضو هیأت امناء.

8.   دکتر محمود نیلی احمدآبادی، عضو هیأت امناء.

9.   دکتر سعید رضایی شریف آبادی، عضو هیأت امناء.

10. دکتر فائزه فرزانه، عضو هیأت امناء.

11. دکتر انسیه خزعلی/ دکتر مهناز ملانظری، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء.

دوره ششم هیأت امنای دانشگاه الزهرا (س)

سال های 1400 1398

1.      دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و رئیس هیأت امناء.

2.      دکتر عبدالرضا باقری، رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت ممیزه مرکزی.

3.      دکتر محمدتقی نظرپور/ دکتر جعفر توفیقی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء.

4.      فرحناز صبوحی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.

5.      دکتر عادل آذر، عضو هیأت امناء.

6.      دکتر محمد مخبر، عضو هیأت امناء.

7.      دکتر انوشیروان محسنی بندپی، عضو هیأت امناء.

8.      مهندس علی سعیدی، عضو هیأت امناء.

9.      دکتر سعید رضایی شریف آبادی، عضو هیأت امناء.

10. دکتر فائزه فرزانه، عضو هیأت امناء.

11. دکتر مهناز ملانظری، رئیس دانشگاه و دبیر هیأت امناء.

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/09
تعداد بازدید:
2448
هیات امنا
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.