۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند
خبر فوری /
بانک های اطلاعاتی
مجموعه تصاویر
هفته کتاب
1401/02/12
 • نمایشگاه کتاب 1402نمایشگاه کتاب 1402
  نمایشگاه کتاب 1402
 • نمایشگاه کتاب 1402نمایشگاه کتاب 1402
  نمایشگاه کتاب 1402
 • نمایشگاه کتاب 1402نمایشگاه کتاب 1402
  نمایشگاه کتاب 1402
 • دانشجویان بین المللدانشجویان بین الملل
  دانشجویان بین الملل
 • روز کتاب و کتابدارروز کتاب و کتابدار
  روز کتاب و کتابدار
 • هفته کتاب و روز کتابهفته کتاب و روز کتاب
  هفته کتاب و روز کتاب
 • هفته کتاب و روز کتابهفته کتاب و روز کتاب
  هفته کتاب و روز کتاب
دانشگاه الزهرا
تهران،ده ونک، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، جنب مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا ،ساختمان کتابخانه مرکزی
centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993891176 تلفن : 021-85692228
فاکس :
021-88041575