۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
خبر فوری /
بانک های اطلاعاتی
مجموعه تصاویر
منتخب
1401/11/17
 • نمای کتابخانهنمای کتابخانه
  نمای کتابخانه
 • سالن مطالعه فرشتگانسالن مطالعه فرشتگان
  سالن مطالعه فرشتگان
 • طبقه همکفطبقه همکف
  طبقه همکف
 • ورودی کتابخانهورودی کتابخانه
  ورودی کتابخانه
 • ورودی کتابخانهورودی کتابخانه
  ورودی کتابخانه
 • مرجع فارسی طبقه چهارممرجع فارسی طبقه چهارم
  مرجع فارسی طبقه چهارم
 • علوم پایه و مهندسی طبقه سومعلوم پایه و مهندسی طبقه سوم
  علوم پایه و مهندسی طبقه سوم
دانشگاه الزهرا
تهران،ده ونک، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، جنب مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا ،ساختمان کتابخانه مرکزی
centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993891176 تلفن : 021-85692228
فاکس :
021-88041575