۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

كتاب هاي سال 1395

  
نام كتاب: الگوهاي ساختاري و معاني آن ها در زبان قرآن
ترجمه: دكتر مينا جيگاره و دكتر زهرا فريد
نام كتاب: خانواده خورشيد
ترجمه: دكتر عاطفه نوارچي و دكتر لادن معتمدي
  
نام كتاب: كتاب نقد ترجمه ادبي نظريه ها و كاربست ها
تأليف: دكتر محمد رحيم احمدي
نام كتاب: تفاوت هاي معنايي در نحو كاربردي
ترجمه: دكتر مينا جيگاره

تاریخ به روز رسانی:
1396/09/28
تعداد بازدید:
3048
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.