۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

آرایش دروس گروه های آموزشی

 

ردیف
 

 گروه ها 

 مقاطع تحصیلی 

 آرایش دروس 

 1)  تاریخ
 کارشناسی
 رشته: تاریخ
 کارشناسی ارشد
       رشته: تاریخ - تاریخ اسلام                                                                        رشته: تاریخ ایران اسلامی                              
  دکتری 
  رشته:تاریخ اسلام                                                                              رشته: تاریخ ایران بعد از اسلام
 2)  زبان انگلیسی  کارشناسی
 
 
 کارشناسی ارشد 
 
رشته: آموزش زبان انگلیسی                                                                        رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
 دکتری  رشته : آموزش زبان انگلیسی
 3)  زبان، ترجمه و ادبیات فرانسه  کارشناسی 
 
 رشته: مترجمی زبان فرانسه                                                   رشته: زبان و ادبیات فرانسه (1399)
 
 کارشناسی ارشد   رشته مترجمی زبان فرانسه
 4)  زبان وادبیات عربی  کارشناسی
 
 
 کارشناسی ارشد   رشته : زبان وادبیات عربی                                                                          رشته: مترجمی زبان عربی
 دکتری  رشته : زبان و ادبیات عربی
 5)  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی 
 
 
 کارشناسی ارشد    رشته: زبان و ادبیات فارسی                                               رشته: زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 دکتری    رشته: زبان و ادبیات فارسی                                                  رشته: زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی
 6)
 
زبان روسی
 
 کارشناسی
 
 
 
 7)  زبانشناسی  کارشناسی ارشد
 
دکتری  رشته: زبانشناسی

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/16
تعداد بازدید:
4756
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.