۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

گروه زبان و ادبیات عربی

 دوفصلنامه الجرجانی 

 
وب سایت:
https://jecall.alzahra.ac.ir/
 تماس با دفتر مجله:

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/18
تعداد بازدید:
4739
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.