۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

حوزه آموزش

 آدرس پست الکترونیکی همکاران واحد آموزش  
 پریسا شکری
کارشناس مسئول آموزش - کارشناس آموزش مقطع دکتری تمامی رشته ها
تلفن داخلی: 2905
تلفن مستقیم:85692905
 
 زهره حسن زاده
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی رشته های زبان وادبیات فارسی، تاریخ و زبان و ادبیات عربی
تلفن داخلی :2331
تلفن مستقیم:85692331
 
 پگاه حاتمیان
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های زبان وادبیات عربی، زبانشناسی و تاریخ
تلفن داخلی:2354
تلفن مستقیم:85692354
 
 فاطمه صالحی
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، زبان روسی و مترجمی زبان فرانسه
تلفن داخلی:2335
تلفن مستقیم: 85692335
 
 
 نسیم مظفری
کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان وادبیات انگلیسی و مترجمی زبان فرانسه 
تلفن داخلی : 2346
تلفن مستقیم: 85692346
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/26
تعداد بازدید:
19426
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.