۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

حوزه ریاست

 حدیث زارع دلاور 
مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده
تلفن داخلی:2348
تلفکس:88048038
 
 
 سمیه حسن پور
کارشناس ارزیابی عملکرد
و ترفیع و ارتقاء دانشکده 
تلفن داخلی:2904
تلفن مستقیم:85692904
 
ندا خسروانی
کارشناس امور مالی و وب سایت دانشکده
تلفن داخلی:2340
تلفن مستقیم:85692340
 
 پرهام استاد حسین
کارشناس مسئول آزمایشگاهها و مرکز چند رسانه ای 
تلفن داخلی:2320
تلفن مستقیم:88045312
 
 
کارشناس مسئول کتابخانه کوثر دانشکده
تلفن داخلی : 2901
تلفن مستقیم:85692901
 
 نیلوفر معصومی
کارشناس کتابخانه کوثر
تلفن داخلی : 2332
تلفن مستقیم:85692332
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/04/20
تعداد بازدید:
14069
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.